Radio FAN

Radio FAN Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.
Tel:0724/631.852

Repede, îi vom tãia calea. Acum e al nostru Nu, nu, ule. Nu fi grosolan. Las cã mã ocup eu de asta. Uite cã vine. Ah, da, Skinny, cum îi spuneam Ducesei ieri Oh! Oh, neîndemânaticul de mine. Oh, vai de mine. Oh, îmi pare foarte rãu. Oh, sper cã nu eºti rãnit. Sunt bine. Oh, splendid. Drãguş ºcolar, vãd. Priveºte, Giddy, un poºtaº. Uite cartea. Merg la ºcoalã. ªcoala. Ah, Da. Deci nu ai auzit de calea uºoarã spre succes. Uh-uh. Nu? Vorbesc, fiul meu, despre teatru. Poftim mãrul tãu. Lumini strãlucitoare, muzica Aplauze, faimã! Faimã? Da! ªi cu personalitatea asta, profilul ãsta, acest psihic Nu-i aºa, este un actor înnãscut, ei, Giddy? Dar merg Direct în sus. De ce, îşi vãd numele scris cu lumini, înalte de ºase picioare. Care-i numele tãu? Pinocchio. Pinocchio! PlN U-O Eh, P-l Eh.. Pierdem timp preşios. Vino, la teatru. Actoria e un stil de viaşã Pãlãrie înaltã de mãtase ºi un baston argintiu Un ceas de aur cu lanşiºor cu diamante Viaşa unui actor e petrecere E super sã fii o celebritate Viaşa de actor e un stil de viaşã Viaşa de actor e veselie Poftim! Ce mai conºtiinşã! Mã duc unde ar trebui sã fiu. Am întârziat în prima zi. Eh, ei bine, nu poate intra în prea multe probleme În drumul dintre casã ºi ºcoalã. Oh, bãiete, o paradã! Viaşa de actor e un stil de viaşã Viaşa de actor e un stil de viaşã O mustaşã cu cearã ºi o hainã din blanã de castor Un ponei ºi o caprã De ce, este este Pinoke. Hei! Viaşa de actor e distracşie. Unde mergi? Îşi porşi pãrul vâlvoi Te plimbi cu careta cu patru cai. Aºteaptã! Opreºte-te ºi cumparã ceva de la magazinul de dulciuri. Stop! Viaşa de actor e un stil de viaşã. Stai pe loc! Pinoke! Viaşa de actor e un stil de viaşã. Cu îmbrãcãminte de la cele mai elegante magazine. Hei, Pinoke. ªi grãmezi de alune ºi suc, bunã Hei! Ce-a fost asta? Oh, este Jiminy! Ce face aici? Cine? Ceee? Cee Cine? Jiminy? Unde aici? Shh! Ce-i, bãiatul meu, tu trebuie sã vezi diferite lucruri. Oh, nu, asta-i conºtiinşa mea. El Stai, stai, stai. Calmeazã-te. Ce-i, aici nu-i nimic de ce-ar trebui sã te temi. Oh! Pinoke! Pinoke! Aici. Aici. Oh,Jiminy! Mã duc sã mã fac actor. În regulã, fiule, ia-o uºor. Aminteºte-şi ce şi-am spus despre tentaşii? Ei bine, asta-i. Oh, nu, Jiminy, ãsta-i domnul Onestul John. Onestul John? Dã chestia asta jos. Scoate-mã de aici! Scoate-mã de aici! În regulã atunci, uite ce-i vei spune: Nu poşi sã mergi la teatru, spune ´´Mulşumesc frumos´´ Îşi pare rãu dar trebuie sã mergi la ºcoalã. Pinocchio! Oh, Pinocchio! Uite-i cã vin, Pinoke. Acum, spune-le. Oh, bãieşaº! Ah, aici eºti! Acum, unde suntem? Ah, da, la teatru! La revedere,Jiminy! La revedere! Viaşa de actor e un stil de viaşã. La revedere? Revedere? Hei, Pinoke, nu poşi O pãlãrie înaltã de mãtase ºi-un baston argintiu. Un ceas de aur cu lanş cu diamante Aoleu, merge cu ei. Oh, ce voi face? Voi fugi ºi îi voi spune tatãlui sãu. Viaşa de actor e veselie. Nu, asta-i comic. Mã voi duce dupã el chiar eu. Doamnelor ºi domnilor, pentru a concluziona performanşa acestui mare spectacol, Stromboli, maestrul de ceremonii. Ãsta-s eu ªi cu permisiunea conducerii circului Care sunt tot eu Vã prezintã ceva Ce nu vã va veni a crede. Ei bine, parcã e o licitaşie. Vã prezentãm singura pãpuºã Care poate dansa ºi cânta Absolut fãrã sfori de ajutor. Sper. Singurul ºi unicul Pinocchio! Ce reclamã. Nu am sfori sã mã şinã în picioare Hai du-te, fã-te de râs. Apoi poate vei asculta ºi de conºtiinşa ta. Drãgut copilaº. Nu am sfori sã mã şinã în picioare Care sã mã conducã Încolo ºi încoace Am avut sfori dar acum sunt liber Nu mã mai leagã sfori Hei rup veselia Asta-i singura cale de-a fi Vreau sã cunosc lumea Nimic nu mã sperie Nu am sfori deci mã pot distra Ce şi-am spus? Nu sunt legat de nimeni Ele au sfori dar poşi vedea Nu sunt sfori atârnate de mine Nu ai sfori Braşele tale sunt libere Sã fiu iubit de Zuider Zee Dacã m-ai curta Aº lãsa sforile pentru tine Nu ai sfori aºa ºi aºa Comportarea ta plinã de tact este ooo-la-la Am sfori dar între noi Dar pentru tine mi-aº tãia sforile Acolo unde fluviul Volga curge E o întâlnire ruseascã Unde eu cu Ivan vom merge Dar mai bine-ar fiLasă un răspuns