Radio Nebunya

Radio Nebunya Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

ªtii de ce? Fiindcã sunt prea cherchelişi. Sunt prea cherchelişi! Bãieşi, vreşi sã jucaşi fotbal? Nu îi e teamã. Sã-i dãm drumul. Împrãºtiaşi-vã, bãieşi! Hai, trezişi-vã, Spice Girls! Fã-şi paºaport nepalez, dacã tot joci la ei! Începi sã mã enervezi. Dacã vrei sã te uºurezi, du-te acolo, nu vorbi cu mine! Noi am inventat fotbalul, ce dracu’? Joacã, ule! Pleacã ! N-o sã mã înveşe un francez cum sã joc! Nici tu, nici nenorocitul de Zidane. Vrei ca Zidane? V-aşi bãtut? Ne-am şinut tare! Suntem mândri de tine, amice! Ce urmeazã? Gata cu oraºele. De aici încolo sunt doar pietre. Sunã interesant. Deci de-acum mergi direct spre vârf? Nu, mâine mergem la tabãra de bazã. E la . m. Devine serios. Sincer, n-aº fi crezut cã voi merge atât de sus. De când ai plecat, numãrul ascultãtorilor noºtri s-a triplat. Ai fani în toatã Franşa. Lumea stã ºi te ascultã, în loc sã meargã la muncã. Dar oricum nimeni n-a prea lucrat niciodatã aici. Ai grijã de tine, Samy. Nu-şi face griji. Am totul sub control. Pa, bãieşi! Fir-ar, e Muntele Everest, e Muntele Everest! Ba nu, e Muntele Lhotse. Muntele Lho Muntele Lhotse. Muntele Lho Muntele Lhotse. Are . m. Desigur, Muntele Lhotse. Nu trebuie sã mã mai opresc aºa. Poate. Superb, nu? Nu te uita. Nu te uita înapoi. Şine pasul, Samy! Şine pasul Capul sus, Samy! Hotãrãºte-te odatã. Capul sus! Nici mãcar n-a sunat în dimineaşa asta. ªtiu. Deci acum asculşi ºi tu? Nu, mi-a zis mama. Eºti singura de aici care nu ascultã. Asta nu înseamnã cã nu mã gândesc la el. Sper cã n-a pãşit nimic. Probabil nu are semnal, atâta tot. Bunã ziua! „Telefonul continua sã sune, dar nimeni nu rãspundea, doar ecoul soneriei se pierdea în casa Clarei. La celãlalt capãt al firului, Jonathan plângea ºi nu putea închide.” Clara nu e îndrãgostitã? Sigur cã e îndrãgostitã, îl place, dar el nu ºtie. Face figuri. Figuri? Adicã face scheme. Ca la un spectacol de magie. Figuri. Nu-i face complimente. În plus, e plin de bani, aºa cã poate avea orice fatã vrea. ªi Clara l-a pãrãsit. Acum ea îi face lui zile fripte, înşelegi? Puşin. Femeile sunt precum munşii, Johnny. Trebuie sã fim vrednici de ele. Înşelegi? E ora ºase. Bine aşi venit la Radio Nomad! Rãmâneşi cu Ben ºi Max pânã la ora nouã. Nu puteam spune „Max ºi Ben” mãcar o datã? Rãmâneşi cu Max ºi Ben Ascultã, mamã! Asta e pentru mine! ªi, din pãcate, nici urmã de Samy. Nu, urcã pe Everest pentru iubirea unei fete. Scuze! N-a sunat de trei zile deja. Încearcã sã deblochezi un iPhone cu mãnuºile. Deci a plecat acum zece zile, iar ultima oarã când am vorbit ajunsese la . m, adicã la jumãtatea celui mai înalt pisc din lume! Cu un tip din cartier în vârf! Robotul nostru e plin de mesaje. Am ales câteva. E timpul sã cedãm microfonul ascultãtorilor. Bunã, sunt Nedjma ºi sunt din Val-d’Oise. Dacã Nadia te pãrãseºte, te primesc oricând! Mi-am lãsat poza pe site. Bine, Nedjma, îşi dãm numãrul lui de telefon! Ce zdreanşã! Unde dracu’ eºti? Priveºte! Da. De acum înainte, pasul ºi respiraşia. ªi, mai ales, nu te mai opri. Înşeleg chestia cu pasul ºi respiraşia. Aerul nu e la fel ca în La Courneuve. E dl. Diakhaté, tatãl lui Samy! Alo, dle Diakhaté. Mã bucur cã aşi sunat. Da, ºi eu sunt îngrijorat, dle. De ce ne oprim? Pentru niºte prieteni vechi. Mi-au luat copilul! Iubirea mea! Îl vreau pe Samy! Îl vreau pe puiul meu! A PLECAT PENTRU IUBIRE: SAMY A DISPÃRUT! Sunt doar titluri, îºi vând rahaturile! Data viitoare nu-l mai lãsa sã plece, va fi mai simplu. Ce , sã trimişi un camerunez acolo Senegalez E senegalez. Vreau sã ºtergi toate pozele cu logoul meu de pe site. Ai înşeles? Nu, dle! Nu putem ºterge pozele. Nu, nu le putem nici estompa. Pentru cã nu pot. Nu! Fir-ar, e de rãu. Ce mãgãrie! Ai program disearã? Nu. Nadia. Sper cã eºti mândrã de tine! Bunã ziua, dnã Diakhaté. Nu mã lua cu „dnã Diakhaté”! De ce i-ai zis sã se ducã? Ce i-ai fãcut fiului meu? Calmaşi-vã. Nu te bãga! De ce l-ai trimis sã fie ucis în munşi? fiul meu încã ar mai fi aici! Dacã a murit e vina ta! Ce cauşi aici? Unde e fermierul tãu? Eºti singur? Eºti genul încãpãşânat? Sã-şi vãd ochii. Ascultã, Chewbacca, am ceva pentru tine. Stai!Lasă un răspuns