Radio Taraf MANELE

Radio Taraf MANELE Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.
Tel: 0761599252

Loveºti ºi urci. Bine, am înşeles. Samy, e rândul tãu. Nu se topeºte gheaşa? Loveºti ºi urci. Nu „urci ºi loveºti”? Loveºti ºi urci. Hai, pune mâinile pe perete. Hai! Loveºte, pentru Dumnezeu! Era mai simplu pe Kilimanjaro, nu? Samy, n-avem toatã ziua! La naiba! Sunt atât de obosit! Dacã nu eºti pregãtit în trei zile, pleci de-aici. Drãcia Acum coboarã înapoi. Pe unde? Pe unde ai urcat, ratatule! Louis de Funés! Ascultã, Jeff. Distracşia s-a terminat acum. Francezul ãsta ratat nu poate urca nici mãcar peretele mic. Nu-l vrem în echipa noastrã. E periculos. Nu voi decideşi. Nu! Nu! Scuze, nu prea am chef sã-şi citesc. Dacã vrei, putem rezolva problema. S-a terminat. Tu citeºti, eu te învãş sã te caşeri. Sigur n-ai rude în Maroc? Hai, urcã! E bine! Du-te în sus! Trage în sus! Cu grijã. Sunt istovit. Mai sus, mai sus! Haide! Haide, Samy! Haide! Mai sus! Sus! Totul e acolo, sus! Loveºti ºi urci! Loveºti ºi urci! Nu asta fac? Samy, sus! Trage în sus. Nu pot sã cred. Haide, Samy! Haide! A fost bine? Nu. Urcã din nou. Ce? N-ai vãzut cum am coborât? Tu Lovesc ºi urc, din nou? Da, lovesc ºi urc. Frate! „Bãrbatul şâfnos se transformã într-un seducãtor cu voce fermecãtoare. Ea nu-l putu îndepãrta, mai ales când acesta îºi ceru scuze din nou.” S-a blocat! Loveºti ºi urci! Ca un ciocan. Da, continuã, urcã! Ce zici de asta? „În ciuda a toate, ea îºi înãlşã capul” Mama ei nu voia ca ea sã fie cu Nico. Deci Cony a zis cã nu-i pasã. Foarte bine. Deci! Urcãm pe Everest sau ce? Loveºti ºi urci! Bravo! Samy. Citeºte cartea. Cartea. Bine, noapte bunã. Samy, o singurã greºealã ºi ajungi în prãpastie, da? Îmi place tipul! E simpatic! Ben, de la Radio Nomad. Florence, de la Le Parisian. Am vorbit la telefon. E un loc plin de viaşã! Mai ales în ultimele trei sãptãmâni! Mulşumesc cã m-ai primit. Sã mergem. E ora opt, bine aşi venit pe tãrâmul betoanelor ºi al ºomajului! Prieteni de la munte, bun venit la cel mai înalt radio din Franşa! Ce e cu accentul ãla? E singurul la care mã pricep! Datoritã unui om din suburbii care ne-a fãcut sã trãim un vis în ultimele de zile, de când s-a dus sã urce pe cel mai înalt munte din lume, la . m. Acest om se numeºte Samy Diakhaté. Reşineşi numele, în curând va fi legendar, alãturi de Usain Bolt ºi Muhammad Ali. Am înregistrat apelul lui de asearã. Doamnelor ºi domnilor, în exclusivitate, Samy Diakhate la Radio Nomad. Postul care vã duce pe culmi. Trebuie sã-i liniºtim pe ascultãtorii noºtri tot mai numeroºi. Ce faci? Bine! Nu e rãu. Ultima urcare a fost grea, dar sunt bine. Unde e eroul nostru, mai exact? La tabãra numãrul doi. La . m. Ce departe! Nici mãcar nu e departe, ci e pierdut! Cum e? Sunt de corturi în jur. Este ºi un KFC? Nu, fãrã aripi de pui deocamdatã. ªi proviziile? ªerpaºii aduc totul. Muncesc zi ºi noapte. Unde te duci? Sã aduc echipament. Rãmâi aici. Mã întorc, da? Ei sunt adevãraşii eroi. Eºti un campion. Care e urmãtoarea etapã? Mai am douã tabere pânã în vârf. Pe când vei ajunge în vârf? S-ar putea sã ajung în de ore. Te lãsãm sã te odihneºti. Bine. Aº dori sã-mi salut familia. Pe pãrinşii, fraşii, surorile mele ºi mai ales pe Nadia. Dacã ascultã Salutãri tuturor celor care mã susşin, din cartier ºi de peste tot. Nu ºtiu dacã voi ajunge în vârf, dar, fãrã voi, aº fi coborât deja. Suntem alãturi de tine, Samy. Bine, mulşumesc, bãieşi. Pa! Ce nebunie! Unde e Muntele Everest? Nu ºtiu, frate. Uitã-te pe Google Earth. Scrie „Everest”. Ar trebui sã fie la est. Ever-est. Mulşumesc, la revedere! Nadia. Uite, priveºte! PERFORMANŞA LUI SAMY DIAKHATE Domnule? Mã scuzaşi. E fiul meu! Drãguş. E uimitor! Ãla e fiul meu! E fratele vostru! Noaptea, temperatura poate scãdea la -C. Nebunie curatã! Asta e tot ce poşi spune? Învaşã ceva vocabular, frate. Ai deschis în viaşa ta o carte? Manualul de la PlayStation nu se pune! Are dreptate. Cum adicã? Hai, Samy, aproape cã am ajuns. TABÃRA III ALT. . M „Sfârºitul acestei poveºti care se îndepãrteazã, precum frunza în vântul toamnei. Dar, în sufletul ei, Clara ºtie cã iubirea nu e departe. Simte cum renaºte mugurele în inima sa, ca o floare primãvara.” Asta înseamnã cã se vor revedea?Lasă un răspuns