Radio Popular Manele Vechi

Radio Popular Manele Vechi Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Încãlcaşi înşelegerile. Acum cã am scãpat de mingea de foc trimisã de acel Pãmântean tâmpit Aº dori sã vã invit pe toşi la nunta mea. Nu şi-a fãcut nici un rãu, aºa-i? Uitã de înşelegere. Nu va fi nici o nuntã. Chiar? Atunci voi lipi aceste poze pe toate zidurile Oraºului Gora. Vã rog, nu exageraşi. Bravo, Arif! Ne-ai salvat pe toşi. Da, sigur. Aşi vãzut cum am fost tratat. A fost un sãrut copleºitor cu fata aia. Las-o baltã Japonezule. Nu mã cãlca pe bãtãturi Îmi pare atât de rãu Arif. Dacã aº fi ºtiut cã vor face asta Unde ai fost? Ventilaşia. Robotule, cu excepşia ta toşi tipii aºtia sunt nefolositori. Tu ºi fata. Uitã restul. Ai vãzut cum se uita la tine? Nu. Cum se uita? Am vãzut totul la TV, te cerceta din cap pânã în picioare. Sã vã fie ruºine. Ar fi trebuit sã fişi încântaşi cã ne-aşi vãzut sãrutându-ne. Dã-mi un foc. Au de gând s-o mãrite pe fatã cu ãnacul ãla? Ea nu vrea. Pãi cum sã vrea? E ciudat. Acea fatã este extraterestrã ºi la fel ºi proxenetul ãla. Eu spun cã extratereºtrii sunt rãi. Ea este ca un înger. ªti faza, un extraterestru spune Salut Pãmânteni, vã suntem prieteni. dacã tipa asta ar spune-o, ar fi OK. Dar acea trudã Uite cum m-a blestemat ca pe un nimeni, tâmpitul ãla. Am şipat acolo. Am fost cel care a aranjat Pietrele dar el îºi dãdea aere ca ºi cum el era comandantul. El este comandantul! Se poate, dar mai întâi ar trebui sã fie uman. Ce este cu toate aerele ãlea ªi a spus Luaşi-l. Adicã sã mã scoatã din scenã. Nu, amice Ãsta nu-i comportament extraterestru. Ar trebui sã vinã din interior. Celãlalt este un animal. Fata este ca un înger. Asta a fost fãrã nici un scop? Iar am pierdut ceva? ªi asta a fost fãrã nici un scop? A fost fãrã nici un scop? A fost! Mã încredinşez judecãşii ºi umanitãşii tale, Alteşã. Ceku, copilul meu. Sunt îndrãgostitã, mamã. De Pãmântean? Este atât de evident? Exact ca mine. Uite, mamã. Arif este M-am îndrãgostit de el la prima vedere. Nu vorbesc de Arif, Ceku. S-a întâmplat sã mã îndrãgostesc ºi eu de un negoranian. Ai iubit pe cineva de pe altã planetã? Da. Eram chiar sigurã cã mã iubeºte ca un nebun. Nu ºtiu pe cine sã acuz. Tatãl tãu nu este Tocha. Ce? Tocha nu este tatãl tãu adevãrat. Tatãl tãu era foarte diferit. A rãmas imparşial faşã de toşi. Tata! Nu sunt eu. Tatãl tãu este un Pãmântean, Ceku. Ce? Rendroy este singurul care ºtie secretul ãsta. Tatãl tãu a rãmas un fugar în afara Gorei pentru mulşi ani. Întotdeauna a vrut sã ne ducã pe Pãmânt dar degeaba. Spune-mi unde este tatãl meu. În Negney. Ce faci? Plec la tata. Mai degrabã mã întorc cu tata pe Pãmânt decât sã mã mãrit cu mutulicã ãla de Logar. Negney este în afara scutului defensiv al Gorei. Ceku, nu poşi pleca singurã. Atunci mã vei ajuta, Rendroy. Aºa o fatã ºi când o priveºti de la distanşã e prea tolerantã sã fie o extraterestrã. De exemplu, ne-am sãrutat. Ea nu a fãcut nimic Ea salva planeta, omule. A fost ca o electricitate între noi! Ceva s-a întâmplat. Nu ea m-a sãrutat? Ba da. Pleacã de aici. Eu nu te-aº sãruta chiar dacã Pãmântul ar fi în flãcãri. Ce, îşi vine sã te urinezi? Arif lslk, Arif lslk, Ai un vizitator.Lasă un răspuns