Radio UBB

Radio UBB Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

El este tatãl lui Ceku În eram împreunã în timpul unui zbor de recunoaºtere. Am dispãrut într-o razã de luminã ºi am apãrut aici. Rlza era rebel ºi activ. Întotdeauna a avut un plan de scãpare. La fel ca mine. Circuitele mele se suprasolicitã. Întotdeauna a vrut sã-ºi ducã fiica pe Pãmânt. Sã fi un fugar este greu. Am reuºit sã construim o navã dar Riza a ajuns la sfârºitul vieşii. Nu-mi spune cã este mort. E mort, omule. Mort ca o piatrã. Condoleanşele mele. Era acum ani. Prima datã nu ºtiam ce sã fac. Am trimis semnale spre navele de prizonieri Goraniene. De multe oriApoi te-am gãsit, datoritã mobilului tãu Când vorbeai cu cineva. Muhittin. Nu conteazã! Aveam nevoie de cineva care vroia sã se întoarcã pe Pãmânt. În final am prins semnalul tãu ºi te-am contactat. De aia mi-ai spus ales.. Nu conteazã! I-am dat cuvântul prietenului meu. Înşelegi ce înseamnã asta? I-am dat cuvântul meu! În regulã, am priceput. Este prea târziu pentru mine. Nu o voi face. Vrei s-o duci pe Ceku pe Pãmânt? Sigur, omule. Aº merge cu ea în iad ºi înapoi. Nu m-ai dezamãgit Arif. Ce zici dupã cinã sã începem antrenamentul? Avem ºi raki (bãuturã alcoolicã). Aº fi în stare sã beau o sticlã mare. Taci, este orb. Dacã nu te aºezi, nu vei mai apuca. Vrei s-o împarşi adulmecând? De ce nu, e rãu? Nu, dar Lasã-mã s-o împart. Uimitor. Da! Bravo, Maestre. Tehnicã. Ambişie. Voinşã. Concentrare. Asta-i tehnicã, ai vãzut? Robotuledã-mi sarea aia. Am luat-o. Vitezã, balanşã, sincronizare. Noroc. Aici sunt! Da dar de ce? Trec dincolo! Sunt rebel! Cum am ajuns aici în câteva secunde? Cunoºtinşã, experienşã. Disciplinã. Arif, e bolnav. Nu conteazã. Pânã la fund! Determinare. Dorinşã. Abilitate. Mulşumesc pentru mâncare. Vã rog sã mã scuzaşi. Mâncând puşin, îmbunãtãşeºti inteligenşa. Eu nu mãnânc deloc. Cine dracu eºti? Da, robotul. Ok. Acum, scuzaşi-mã domnule Garavel. Noapte bunã. Ai vãzut? Le este fricã de mine. Ai rãmas. De ce? Pentru cã tu eºti alesul! Roºu sau albastru? Ce roºu sau albastru? Nu încerca sã mã pãcãleºti. Nu este Matrix? Ce saltea? Astea-s pastilele pentru tensiune. Eºti un tip straniu Maestre Garavel. Cum ne vom întoarce pe Pãmânt? Scoatem untul din tine ºi apoi îl bãgãm înapoi. Ce-i cu jocul ãsta de cuvinte? Arif, aici eºti. Hei, o camerã video! Lasã-mã sã te înregistrez mai mult ca amintire. O adulmec ºi-mi aduc aminte de tine. Nu pot sã nu mã gândesc la Ceku. O vom salva, aºa-i? Nu-şi fã griji, vom avea grijã de toate. Du-te sã te culci acum. Mâine va fi o zi grea. Camera asta picã bine. Nu am nici o imagine în spaşiu. Unde eºti? Aici, aici. Ai vãzut-o pe Ceku mai înainte? Nu, n-am vãzut-o. Nu ai avut ocazia s-o adulmeci? Ce-i tâmpenia asta? Atunci bine. Pe aici. Nu pot crede cã sunt morşi. Nu pot crede cã sunt morşi. Arif mi-a spus cã este loial iubirii lui. ªtiu, va veni ºi mã va salva. Nu te învinui atâta. Câteodatã trebuie sã ne acceptãm destinul. Pe Pãmânt miresele spun: Plâng dar oricum merg mai departe. Cât de adevãrat este. Nu fi atât de dezgustãtor, Logar. Am venit sã probeze rochia de mireasã. Ce este atât de dezgustãtor? De ce faci asta?

Telefon: 0040 264 40 22 17Lasă un răspuns