Radio Dada

Radio Dada Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Are film? Nu ºtiu. Asta este. Duceşi-vã acolo. Suntem foarte norocoºi! Zâmbişi! Nu, nici asta nu este bunã. Este falsã. Arsã? Falsã. Este falsã. Aº vrea sã te întreb ceva. Nici tu nu o iei în serios sau îşi başi joc de mine. Acest lucru spaşial nimic nu este ca el. Terminã cu iile, uite. Asta-s eu, asta e Ceku, ãsta , robotul. Uite! Ãsta este Bob Marley Faruk ºi ãsta este Maestrul Garavel. Fotografia asta a fost fãcutã pe Gora. .$ minim. .$, aici vezi nava. KA-FA . Nu-mi spune despre nava cu care am venit înapoi. Cu fata Goranianã! Goran? Nebunie! Aslm, vreau o limonadã ºi douã toasturi Goraniene. Vrei ºi tu ceva, amice? Niciodatã nu vei înşelege asta. De data asta te las în pace. Perle înaintea porcilor. Ce s-a întâmplat? S-au mutat. Unde? Halaua mea. Am vrut sã-i întâlneºti cât timp suntem aici. Ce este Hala? Halaua ºi familia ei, de fapt. Hala înseamnã sora tatãlui. te voi învãşa toate astea. Teyze este sora mamei. Görümce, eºti ceva în genul lui Rendroy. S-a întâmplat ceva? Arif, crezi cã voi putea sã mã adaptez Pãmântului? Ai spus cã va fi o petrecere neconvenşionalã, ºi ai avut dreptate. Ce e cu povestea aia cu electricitatea ? Una din ºarlataniile din colecşia lor. Paul ºi Jennifer reuºesc sã nu fie convenşionali. Nu prea sunt de acord cu gustul lui în artã. Gustul lui ? El alege, ea plãteºte. Mulşumesc. Nu, mulşumesc. Bunã, Norman. Ceva deosebit disearã ? Cu ciudaşii obiºnuişi, nu ? Bine cã e ultima. Mâine plec în concediu. sãptãmâni întregi ! Erai aici, Norman ! Nora, s-a terminat ºampania. Vrei sã mai aduci ? Da, doamnã. Sus e o orgie, doamnã Smedley ? Şi-ar plãcea, Norman, nu ? Ai citit ultima carte a doctorului Pamplemousse ? Chiar a fost într-o farfurie zburãtoare. Norman Hessee, e memorabil. H-E-S-S-E-E. Sunt pierdutã, draga mea. ªi eu. Pariez pe zece ! Iatã trei chibişi nevinovaşi invidioºi la culme. Mai aproape, mai aproape TRANSEUNTES VICTIMAS PEATONES LESIONES GRAVES Teribil de macabru ! Cine a inventat jocul ãsta aºa de drãguş ? Terry. De ce ? De ce ? Domnul Harry Gordon. Avocatul lui Jennifer, nu ? Ei bine, da. Vieşile noastre sunt ca niºte jocuri mecanice. Automate fantastice care fac zgomot ºi care eventual plãtesc încã un joc gratuit. Dãm prea mare atenşie nimicurilor din viaşã. Iar pe ce le serioase, precum moartea, le tratãm cu nepãsare. Cam asta ar fi tot ce-am încercat sã vã spun. Am câºtigat ! EªTI MORT ! Ai în faşa ta prima victimã a abuzului de jocuri mecanice. ªtiai cã Aimee Semple McPherson a fost îngropatã cu telefonul ? De ce ? În caz de nevoie. Nimic altceva. Mã zgârie. Nu fi caraghioasã ! Generaşii întregi de femei au avut soşi cu mustaşã ºi nu erau mai multe divorşuri. Eu zic cã mã zgârie. Zgârie ºi când o lipeºti. Ce zgârieturã plãcutã A fost odatã ca niciodatã o reginã maleficã a întunericului care i-a dat frumoasei adormite un mãr otrãvit. Toşi au crezut-o moartã. Cu telefonul lângã ea, pentru orice eventualitate. În afarã de frumosul prinş care ºtia cum s-o trezeascã. Doamna Montgomery ? Da. Scuzã-mi aparişia intempestivã. E un obicei de-al meu. Mi s-a spus cã eºti frumoasã,Lasă un răspuns