Radio Dinamik

Radio Dinamik Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Azi nu se poate. Mâine Nu ! Nu, dle Bradley, nu e bine. Mâine trebuie sã fiu în Maine. ªtiu, plãtesc în plus. Mulşumesc, domnule. În dupã-amiaza asta, la ora patru. Mi-am fãcut bagajul. N-am finalizat comanda cãtre contesa Danielle, nu-i aºa ? Nu e nevoie sã pleci. Am vorbit cu soşul tãu azi-dimineaşã. Influenşa unui al treilea într-o cãsnicie deranjeazã. Nu, am fost chiar mai categoric, dnã Schindler. Azi-noapte ai terorizat-o pe Jennifer. Am vãzut Ce ? Eu n-am vãzut nimic. Nici eu. Dar ea ºi-a ieºit din minşi. Ai mers cam departe cu jocurile tale. Dle Montgomery, azi noapte nu jucam nici un joc. Încercam sã fiu utilã. Trimit mâine dupã cufãr. Acum trebuie sã mã întorc la muncã. Lucrãm într-un sistem de comision, Eu am cam rãmas în urmã. La revedere ºi mulşumesc. Ei bine Te sun mâine, când se terminã totul. Te rog. Alo ? Alo ? Alo ? Centrala Jennifer Centrala Cu polişia, vã rog. Alo Vreau sã raportez un asasinat. Nu, nu eu, soşia mea. L-am sunat pe William Hazzner, preia el cazul. O sã coste o micã avere, dar meritã. E clar cã ea nu e în stare sã se ocupe de afacerile proprii, Voi avea grijã sã ºi se încredinşeze tutela imediat. Paul, nu fi îngrijorat. Harry, te rog. Dumnezeu ºtie ce trist e sã cheltuieºti astfel o avere, Dar dacã e în folosul lui Jennifer, fã-o. Domnule Montgomery, trebuie sã daşi o declaraşie la secşie. Douã litografii mici de Daumier, un afiº de Cocteau ºi ultimul „Un om stând pe scaun”, de Terry Tower. . pentru asta, nu ? Da, totul a fost inclus în cecul de ieri. O sumã frumuºicã, a fost o vânzare neaºteptatã, domnule Montgomery. Da. ªtii ªi eu mi-am încercat mâna, nu de mult. Ghips de de dolari, plasã de sârmã ºi ceva nisip. Nisip ? Da, nisip Am umplut stauia pe dinãuntru. Ca sã-i dea greutate. Bine. La revedere, domnule. O zi bunã, domnule. Stãpânul casei se poate desprinde de munca lui ? Ar trebui s-o fac în fiecare zi. Cine are înşelepciunea sã mã angajeze ca partener de afaceri se poate aºtepta la operaşiuni profitabile. Un toast ! Pentru Elveşia Şara conturilor bancare anonime ºi greu de localizat. Acolo am cunoscut-o pe Jennifer. Într-o staşiune de schi. La schi au loc contacte profitabile Da. E bine de ºtiut, nu-i aºa ? Apoi, vreau sã merg în Portugalia. Sã caut niºte prieteni. Pe ãsta l-am cunoscut în armatã. E foarte bogat. S-a însurat cu o fatã pe care regret c-am pierdut-o. Ei bine, cred cã abia aºtepşi sã afli bilanşul final. Sau vrei sã-i numeri chiar tu ? Te rog, Paul, Revenim la ce-a fost acum un an în Vermont. Doi strãini care intrã în vorbã într-o telecabinã. Acum e altceva. Sigur cã am încredere în tine. Bine. % din total. Sunt .. Rotunjit la .. Cred cã azi sunt din cale afarã de generos. Am trimis . familiei lui Norman pentru înmormântare. . ? Parcã era vorba de . Era vorba de gloanşe oarbe, nu adevãrate. Cred cã ar fi fãcut-o ºi gratis. Sã-l fi vãzut când se machia „Acum sunt un monstru, nu e aºa, domnule Montgomery ?” A pierdut jocul, merita o micã recompensã. Bietul Norman. Cu toate fanteziile lui Amatorii n-ar trebui sã joace cu profesioniºtii. Am observat cã profesioniºtii rezolvã întotdeauna totul simplu, Foarte direct.Lasă un răspuns