Radio Inferno

Radio Inferno Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

te dãm în judecatã pentru orice întârziere a acestui proiect. Va trebui sã-şi vinzi firma ca sã-şi plãteºti avocaşii. Gândeºte-te. Construiesc clãdiri pentru tine de ani de zile. Sunt cochilii goale. Trebuia sã-şi fi spus de la bun început. Pentru ce mã daşi în judecatã ? O sã-mi luaşi firma ? E a voastrã. Am lucrat doar pentru voi. Construişi clãdirile astea mari ca sã spãlaşi banii murdari ai clienşilor. Te-ai trezit ieri ºi ai descoperit cã ai o conºtiinşã ? Nu ieri, ci în dimineaşa asta. Trebuie sã înfrunt Consiliul. N-am timp de conºtiinşa ta. Ai timp pânã mâine sã-mi trimişi planurile ºi specificaşiile. Altfel ? Un proces o sã fie cel mai mic rãu pe care o sã-l pãşeºti. Idioşi Polişista s-a purtat de parcã eu te-aº fi bãtut. Îmi pare rãu. Nemernicul ! I-ai spus ceva ? L-ai insultat ? Nu. Am spus ceva de genul „Ce e cu tine ?” Ceva de genul ãsta. Nu l-ai înjurat ? Nu, Ivo. Am spus: „Ce e cu tine ?” Iar el a început sã mã loveascã. Nu puteam sã-l înjur, fiindcã mã lovea. La naiba, Vinka ! Uneori, şi se citeºte ura în ochi. Îi priveºti pe oameni de parcã toşi sunt idioşi. Mama n-a fost de vinã. Am spus eu cã afost ? Nu, dar aºa te porşi. Ascultã-mã O sã pãşeºti ºi tu asta într-o zi. Ai aceeaºi privire. Ce faci aici ? Nimic, trebuie sã verific ceva. V-am spus sã vã duceşi acasã. Bine. Filip, de ce te-ai întors ? Cum a fost cu Kralj ? Du-te acasã. Bine. Poşi sã începi Ce se întâmplã aici ? În ºtii pe Kralj. O sã încerce sã facã ceva. Da, dar cum rãmâne cu noi ? Vei fi plãtit o vreme. Poşi sã obşii o recomandare. Bine, vorbim mâine. Pa, Mladen ! Vezi ce fãcea Filip pe computerul lui. Caut materiale ? Nu, vezi dacã a copiat ceva de pe server. Ce naiba ? Ce e ãsta ? Un ºoarece mort. O sã mã gândesc la ceva. La un plan. O sã mã leg cu lanşurile aici, dacã o sã vinã. Nu ne vor arunca în stradã. Am uitat cum o bãtea ºi, în loc s-o ajut, mã tot gândeam cã o sã întârzii la bancã. Mã gândeam cã trebuie sã dau declaraşii ºi cã o sã întârzii. Doar la asta mã gândeam. Ivor a fost speriat ? Nu ºtiu. ªtiu cã îi e ruºine cu mine. Plecãm Nu, Kiki. Nu eºti un copil. E întuneric. N-o sã ne vadã nimeni. Lasã-l sã doarmã. Vreau sã vadã ! Ce naiba e cu tine ? Nu putem sã-l aruncãm. Dacã e o dovadã ? Ce dovadã ? Dacã are legãturã cu ce mi s-a întâmplat azi ? Vreau sã ºtiu de ce. Înşelegi ? ªoarecii sunt dovezi ? Polişiºtii o sã-i facã autopsia ? Ai înnebunit ? Dacã le spunem despre ºoarece, o sã creadã cã am fãcut ceva ca sã meritãm asta. Îl arunc la gunoi ºi mergem în pat. Du-te. Îl arunc eu. Ai avut o zi grea. Unde e camera mea foto ? Nu mai suport. La naiba ! Fã ce vrei Îl ucid, Blanka ! Grozav, sper sã vã omorâşi între voi, ca sã pot sã respir ºi eu ! Te iubesc ! Mi-e somn. În seara asta, şi-e somn pentru prima datã în viaşa ta ! Mã duc mâine la ºcoalã ! Asta e ºcoala vieşii ! ªcoala nenorocitei de viaşã ! Nemernicul a parcat pe douã locuri. Care e problema ta ? Am spus cã nu mai suport. Întoarce-te ! Lasã-mã ! Întoarce-te, nenorocito ! Sã şi-o trag ! Şi-am cumpãrat telefon, laptop Stai aici ! O sã-mi dai banii înapoi ! Ce faci ? Pleacã, tãntãlãule ! Lasã fata în pace ! Altfel, ce-mi faci, ule ? Faci pe tine, nu ? Sã vã ia naiba pe amândoi ! Vã ucid acum ! Te ucid ! Lasã-l în pace ! Pleacã ! Nemernici ! Te ucid ! Viktor, înceteazã ! Lasã-mã ! Doamne, l-ai ucis ! Ce naiba ? Empty subtitle Realizezi ce ai fãcut ? Liniºte ! Calmeazã-te. Sã chem polişia ? Când o sã afle tatãl lui, o sã fim morşi ! N-am fost aici. N-am fost niciodatã aici ! Poate mai respirã. Nu-l atinge. E mort. Are dreptate. Nu vreau sã ajung la închisoare din cauza unui . Nu. Singura soluşie acum Noi n-am fost aici. Nu ºtim nimic, n-am vãzut nimic. Trebuie sã plec. Ar fi bine sã plecaşi ºi voi. Chemaşi ambulanşa ! Nu chemãm pe nimeni. Nu ne-a vãzut nimeni. Eºti bine ? Îl ºtii pe vreunul dintre ei ? Nu Atunci, asta este. N-au nici arma crimei, nici un motiv. Au cuşitul. Nu-l au. Pleacã ! Nu s-a întâmplat asta. Du-te acasã. Hai ! Tatã, era doamna de pe pod. N-am salvat-o eu, ea m-a salvat pe mine. El e mort ? Ascultã-mã ! Ori murea el, ori eu. Bine ? Trebuie sã fie în felul ãsta. El sau eu.Lasă un răspuns