Radio Plus Manele HD

Radio Plus Manele HD Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Alo Bãcãnia Markson ? Sunt Paul Montgomery. Strada Est, numãrul . Am fãcut ieri dupã-amiazã o comandã, ceva mai târziu. Nu am primit nimic. Puteşi confirma comanda ºi trimite produsele acum ? Nu, în mod sigur nu e greºeala noastrã. Mulşumesc. Chiar trebuie s-o facem ? Trebuie sî facem totul ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Când vine furnizorul, încearcã sã afli ce cred ei cã e cu Norman. Unde te duci ? La club. Vreau sã-l prind pe Sandy Petersen. Are o casã în Maine, pe o insulã la nord de Bar Harbour. De multã vreme vrea sã-mi dea ceva la schimb pentru o statuie a lui Terry. ªi n-ar fi de mirare dacã pe drum, în barca lui, voi avea un accident. Mai vrei ? Mã duc eu. A venit Norman cu alimentele. Aici, Norman. Eu sunt Arthur, doamnã. Norman nu a venit azi. Unde e ? Cred cã în vacanşã. Zicea cã pleacã sãptãmâna viitoare, dar Dl Berwick e sigur cã le-a trimis ieri. Eu nu mai am fãinã de-o sãptãmânã. Da, doamnã. Weekend plãcut. Mulşumesc. Azi-noapte n-am putut dormi. Am auzit voci. Sunete ciudate. Cãrşile mã chemau. ªi am ascuktat erau douã voci. Erau douã voci. Erau foarte puternice ºi reveneau mereu. Întrebau despre mine despre tine ºi Paul. ªase, ºapte, opt, nouã, zece Deci Un turn Sau o casã. A fost lovitã de o catastrofã. Sã vedem cartea cealaltã. MOARTEA Moarte. Aici dna Montgomery. Soşul meu e acolo ? Cu Paul Montgomery, vã rog. Dle Montgomery Mulşumesc. Alo ? Vorbeºte mai tare, draga mea. Nu te aud. În baie e sânge, Paul. Mi-e fricã sã vorbesc mai tare. Ce ? Sânge. Probabil e al meu. M-am tãiat când m-am bãrbierit. Ce-ai fãcut ? M-am tãiat. Nu pot vorbi acum. Vin acasã cât pot de repede. Lisa ! Lisa ! Lisa ! Lisa ! Jennifer În ce zi te-ai nãscut ? Lisa, unde eºti ? Într-un magazin minunat. Vreau sã-şi fac horoscopul. Am nevoie de amãnunte. Sã spunã ora. Ai auzit ? Da. Cândva dimineaşa. Duminicã, la opt sau nouã. Nu-mi amintesc ce mi-a spus mama. Lisa, vino acasã, te rog. Ce e ? Ce s-a întâmplat ? Nimic. Iartã-mã, ne vedem mai târziu. Ciudat Idee de horoscop o deranjeazã. Poate Jennifer ! Vino. ªi tu simşi spiritul ? Un spirit neliniºtit. În anumite locuri îl simt mai puternic. Spirit Rãtãcitor Fãrã odihnã. Cãlãtor neliniºtit în Purgatoriu ! Îşi cerem îngãduinşa Spune-ne dacã putem sã acşionãm în numele tãu. Vorbeºte-ne nouã Care-şi înşelegem neliniºtea. Vorbeºte Vorbeºte ! Încã ! Încã odatã Îşi auzim suferinşa. Paul ! Ce e ? Nimic, doar un vis. Despre ce ? O umbrã O umbrã întunecatã Pentru o clipã n-am putut respira. Încerca sã mã sugrume. Cine ? Nu ºtiu, am vãzut o umbrã. O umbrã întunecatã. Eºti pe aproape, eºti aproape. Acum eºti cu noi, spirit. Te auzim. Vorbeºte-ne ! Nu ! Nu, nu ! Ce e ? Liniºteºte-te, nu e nimic. Nu e nimic. Liniºteºte-te, nu e nimic. Acum e bine. Jennifer Unde e Lisa ? Poftim ? Lisa e în siguranşã ? Sigur cã da. ªi tu la fel. Eºti sigurã cã te face sã te simşi mai bine ? E încã în casã. Te rog, e ridicol. L-ai vãzut, Paul. Nu, nu l-am vãzut. A încercat sã te sugrume. A fost doar un vis. Alo ? Bunã, dle Bradley. Vã mulşumesc cã aşi revenit. Da, ºtiu cã e duminicã, dar Transportul pentru Maine trebuie fãcut urgent.

Telefon: +40762008595Lasă un răspuns