Radio România Online

Radio România Online Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Înşelegi ? Înşeleg. Vreşi sã ºtişi ce e succesul ? Vreşi adevãrul ? Succesul e un rahat. Asta e prima etapã. Sã vã aud ! Ce e succesul ? Rahat ! Mai tare ! Rahat ! Rahat ! Asta este ! La naiba cu succesul ! E vorba de supravieşuire. Fã ce fac bogaşii, ce e bine pentru tine. La naiba cu moralitatea, cu cinstea, cu idealurile ! N-o sã ai succes în viaşã dacã eºti un bãiat bun. Bunã dimineaşa, domniºoara Valentine. Am aºteptat afarã pânã ce m-am sãturat. Este ora nouã. Îmi cer scuze. Asta nu este destul de bine. Unde Dumnezeu e Tom ? Faceşi loc ! Îmi cer scuze. Scuze Dã-mi toatã puterea ! Se îndreaptã spre dealuri. Menşine cursul ! Domnule Menşine cursul ! Deschide focul ! Atenşie ! Felicitãri, tuturor ! Pregãtişi-vã de absorbşie. MAªINÃRII INFERNALE. Domnule Natsworthy. Mã bucur cã eºti cu noi. Îmi pare rãu cã am întârziat. Arãtaşi fantastic. Aveşi ceva Nu vreau sã aud aºa ceva, Tom ! Pregãteºte-te pentru ceremonie. Este ultima pentru tine Cetãşeni, bine aşi venit la Londra. Luaşi cu voi numai lucrurile personale. Tehnologia veche o sã fie depozitatã sub supraveghere. Cetãşeni, bine aşi venit la Londra Domnule, studiam cartea „Sfârºitul Antichitãşii”. Ce aveam nevoie e sã aud despre „Rãzboiul de de minute”. Reviste, cãrşi, documente Dacã ai fi citit înregistrãrile ce au supravieşuit acelei perioade ai vedea cã au uitat ºi sã scrie ºi sã citeascã deopotrivã. Dar dacã e vorba de „Rãzboiul de de minute” vino cu mine ! Doar o clipã Ce lucru ciudat ! Deci aºa arata ! Secolul ? Da E complet diferit. Asta s-a întâmplat când scoarşa Pãmântului a fost sfãrâmata în mii de bucãşi. Fii atentã ! Tu ai fãcut-o ? Da, din niºte resturi de tehnologie pe care le-am gãsit. Sistemul de alimentare e puşin mai complicat dar din fericire Mathew cel de acolo furnizeazã energie cât sã funcşioneze. Asta voiam sã-şi arãt. Este o armã cu energie cuanticã. Erau câteva duzini, pe tot globul Doamne ! Le spuneau „Medusa”. Cum poate o societate atât de avansatã, de evoluatã ºtiinşific sã fie atât de stupidã ? Nu e mai stupidã decât cea a oamenilor din ziua de azi care fabrica cele mai rele arme ºi sisteme de control mult mai sofisticate. Ce coºmar ! Cei din vechime erau înşelepşi de aceia au creat chestia acesta. Un disc care poate dezafecta arma. Ce lucru înfiorãtor. Lasã-mã sã-şi spun ceva. Putem sã gãsim o tehnologie care e ºi mai periculoasã decât asta de aici, aproape tot timpul. Am remarcat cã anumite piese au început sã disparã. I-am spus ºefului care i-a spus ºefului sãu ºi nimic nu s-a întâmplat, aºa cã am hotãrât sã-mi iau singur niºte mãsuri de precauşie. Toate sunt niºte arme de atac tehnologice. Dumnezeu sã ne ajute ! Data viitoare când o sã trecem linia toatã blestemata asta de tehnologie o sã fie împotriva noastrã. Aºa cã o ascund acolo unde sã nu poatã sã fie gãsitã. Domniºoarã Valentine, trebuia sã-mi spui cã soseºti. Şi-aº fii ieºit în întâmpinare. Bunã, Herbert. Ce tot faci aici, Natsworthy ? Nu eºti de servici. O însoşesc pe domniºoara Valentine. Nu mai e nevoie. Ai fost concediat. De cãtre cine ? De cãtre mine. Eºti doar un servitor din clasa de jos, fãrã familie ºi fãrã perspective. Dacã asta se mai întâmplã o singurã datã te întorci la curãşat cutiile. Hai, hai Mi-a fãcut plãcere sã stãm de vorbã, dar trebuie sã plec. E ora de vârf, nu o sã reuºeascã niciodatã. Aºteaptã ! Tom ! Tom, aºteaptã ! Pot sã te duc acolo. Ce ? Te pot duce acolo Cetãşeni, bine aşi venit la Londra. Luaşi cu voi numai lucrurile personale. Tehnologia veche o sã fie depozitatã sub supraveghere. Hei ! Bine Îmi cer scuze Rãmâneşi în zona în care aşi fost repartizaşi. Lucrurile personale ºi armele vor fii depozitate sub supraveghere. Aºteptaşi pentru urmãtoarele instrucşiuni. Odatã ce ajung acolo jos toate artefactele sunt luate de cãutãtori, tot ce nu este furat ajunge la muzeu, odatã eu am gãsit o lanternã, iar restul este folosit pentru a fi ars în furnal. Tot ce le pasã este sã hrãneascã bestia. Aºteptaşi pentru urmãtoarele instrucşiuni. Armele nu sunt permise ! Dã-mi-o înapoi ! Armele nu sunt permise ! În timpul inspecşiei copiii ar putea sã fie temporar despãrşişi de pãrinşi.

Telefon: 0723.751.549Lasă un răspuns