Radio SasNet

Radio SasNet Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

O odihnã nunã te pune pe picioare repede, doamnã Schindler. Mulşumesc. Jennifer La revedere. Aşi fost amândoi foarte amabili. Dar nu vreau sã profit de amabilitatea voastrã. Nu, simte-te ca acasã. Nu e aºa, Paul ? Sigur. Mulşumesc. Am nevoie de o singurã zi. Vorbim mai târziu. Pe mine mã scuzaşi, doamnã Doamnã Schindler. Schindler Da. Mã duc la galeria Winthrop sã vãd niºte tablouri, mã scuzaşi. O clipã. Vrei un strãin în casã ? Te deranjeazã foarte tare ? Nu, dar tu trebuie s-o îngrijeºti. Ne vedem mai târziu. Bine. Cum te simşi ? Mai bine, mulşumesc. Soşul tãu e artist ? Într-un fel. ªi a fi colecşionar de artã înseamnã a fi artist. Credeam cã tu eºti artista familiei. Eºti cumva Balanşã ? Da. Deci, crezi în astrologie, în citirea gândurilor, în comunicarea cu morşii ? Nu ºtiu. Ar trebui ? Acolo unde am crescut eu, asta nu se punea la îndoialã. Unde ai crescut ? Asta e o poveste foarte lungã. Şi-o spun mai târziu. Mã simt foarte obositã. Îmi pare rãu. Acum trebuie sã te odihneºti. Am multe fotografii vechi ºi haine minunate. În cufãrul meu. Unde locuieºti ? Am fost nevoitã sã renunş la apartament. Am lãsat cufãrul în pãstrare. Unde anume ? Undeva, pe la periferie. Ieri aveam chitanşa în mânã Poşi sã-mi aduci pelerina ? Mulşumesc. Uite-o ! „Compania de depozitare Fletcher”. Acum mã pot schimba ºi poşi sã-i înapoiezi soşului halatul. Poftim ºi mulşumesc. Aºa e mai bine. Cãrşile mele de tarot O legãturã între trecut ºi viitor. Ele nu mint niciodatã. Chiar dacã aº vrea câteodatã. Ce e asta ? Tineri îndrãgostişi. ªi asta ? Junona, Marea Preoteasã. Nu e o carte prea favorabilã. Bun, acum sã cãutãm ceva de îmbrãcat pentru desearã. Ce e asta ? O amintire a trecutului meu extravagant. E superbã ! Draga mea, e a ta. Mulşumesc. Ne vedem la cinã. Vã mãrturisesc, domnule Montgomery, camera dumneavoastrã de jocuri mã intrigã. În şara mea, bãrbaşii fumeazã ºi beau coniac dupã cinã.. Ce faci aici ? Jucaşi jocuri mecanice. Nu chiar. Aceste jocuri simbolizeazã cultura americanã. Colecşia noastrã i se poate pãrea ciudatã unui strãin. Aprecierea ei necesitã o atitudine specialã. Voi, americanii, luaşi lucrurile mult mai uºor decât ceilalşi. Vã mulşumişi cu distracşii simple. Eu sunt obiºnuitã cu jocuri mai incitante ºi mai periculoase. N-am altceva de oferit în semn de adâncã recunoºtinşã pentru ospitalitate. Sunt vechi ºi foarte valoroase. Sunt splendide. Mulşumesc. Au o istorie bogatã. Coama unui deal, în zori Douã siluete în ceaşã , , , . Doi pretendenşi la mâna mea. Fani de culise, cum i-ai numi tu. Dar eu jucau un joc real, nu un surogat de doi bani. Kurt a câºtigat ºi m-am mãritat cu el. M-aº fi mãritat cu oricare din ei. Un bãrbat care-ºi dã viaşa pentru dragostea unei femei are un farmec irezistibil. Mai funcşioneazã ? Cred cã da. Un amic a folosit unul pe scenã nu foarte de mult. Sunt gloanşe oarbe amestecate cu celelalte. Acesta era un semn aici unde a cãzut. I-a luat viaşa soşului meu. Kurt devenise neobiºnuit de gelos. Mi-a interzis aparişia pe scenã. E ca ºi cum m-ar fi întemnişat iar viaşa îmi devenise un coºmar. Zilele, sãptãmânile, lunile treceau ºi nu se mai sfârºeau.Lasă un răspuns