Agnus Rádió

Agnus Rádió Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

. ducaşi de la tatãl tãu, ºi proprietãşile din Auvergne. ªi eºti satisfãcut? Tu mã satisfaci, doamnã. Aºa cum tu pe mine. Si toate astea, în schimb pentru.? Doar pentru mine, mã tem. Am fost jefuitã. Jefuitã, dar cu fericire. Sunt foarte fericitã. Existã e problemã. Fecioria ta. Fecioria mea? Eºti virginã, doamnã? Am fost, lordul meu. Pânã te-am cunoscut. Iar lupul va sta alãturi de miel. ªi un copilaº îi va conduce. Bianca! Bianca! Vei gãsi copilul înfãºat în scutece. Te rog! Vei gãsi copilul înfãºat în scutece. Lãsaşi-ne! Nu spuneşi nimic! Niciun cuvânt. Lasã-mã sã mã ocup eu. Dragostea îndelung rabdã, ºi este binevoitoare. Dragostea nu pizmuieºte. Dragostea nu se laudã, nu se trufeºte. Nu se poartã cu necuviinşã, nu cautã ale sale, Nu se aprinde de mânie, nu gândeºte rãul. Nu se buã de nedreptate, ci se buã de adevãr. Toate le suferã, toate le nãdãjduieºte, toate le rabdã. Spune-mi despre dragoste, soşul meu. Dragostea îndelung rabdã, ºi este binevoitoare. Dragostea nu pizmuieºte. Este cea pe care ai iubit-o? Da. Îşi este aceasta apropiatã? Da. Atunci sunt eu? Da. Minşi, sã mã simt bine. Pentru cã pleci mâine. Da. ªi pentru asta, te iubesc. Pentru decretul Papal de anulare, depozişia soşiei va fi necesarã. Sanctitatea Sa l-a scris, din propriile-i buze adultere? Apoi mã pot întoarce la Mantua ºi pãrãsi aceastã mlaºtinã romanã. Santitatea Sa nu ºtie pe unde e. Sinucidere. Doamne sã-l ierte pe omul care a împins-o la asta. Implorã iertare, Lord Gonzaga, implorã iertare în genunchi pentru gheaşa din inima ta. Ai fost cardinal odatã. Am fost ºi episcop. ªi de ce schimbarea? Mi-am pierdut credinşa. În Dumnezeu? M-am trezit într-o dimineaşã ºi am realizat, cã nu existã rai. Drumul meu nu se va schimba, dacã nu fac nimic sã-l schimb. Aºteaptã! De ce se teme mai tare mistreşul, mai mult decât de aceastã sãgeatã? Nu ºtiu. De bazin. Unchiul meu Ferrante a construit unul, umplut cu mrene. Devoratori de carne. Pentru cei pe care-i ura cel mai mult. O idee originalã. Nimic original la asta. I-a venit idea lui Seneca. Da, am auzit despre ea. Sau poate a fost Cicero.

Telefon: +40 264 441 968Lasă un răspuns