Buzz FM

Buzz FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Deci spune-mi, ce crezi despre acesta? Prea colorat. Poartã simbolul pe satin negru. Sigur? De ce? Nu au întâlnit un Riario sau Medici, cu atât mai puşin un Borgia. Bogãşia italianã îi supãrã. Oricât de mult ºi-ar dori le ofenseazã natura marşialã. Satin negru va fi atunci. Pãstreazã negrul. Aºa cum o faci atât de bine. Ai vreun sfat pentru orice altceva decât prezentarea? Dar prezentarea este totul! E rege. Doreºte mai mult decât Napoli. Are aceeaºi afecşiune faşã de Milano. Dar nu am spus asta. Nu, nu, ai spus negru. Şi-a fost vreodatã inima rãnitã, Micheletto? Sunt unii care se îndoiesc cã aº avea inimã, Doamna. Din pãcate eu am. A mea plânge. O poşi vindeca? Vom fi cu soşul tãu cât de înd. Nu plânge pentru soşul meu. Plânge pentru fiul meu. Ceva îmi spune cã acest rege spune ceea ce gândeºte. ªi cum îl fac sã-ºi schimbe gândurile, Micheletto? O sã gãsim o cale. Doamna Lucreşia Borgia, Ducesã de Bresceglia. Iatã-i. Dã-mi voie sã te ajut. Mi-a fost dor de tine. Ai cãlãtorit în siguranşã? Da, mulşumesc. Deci, acesta e Napoli? Trebuie sã-l numeºti acasã. Dacã-l numesc acasã, asta nu-l va face aºa. Înãlşime. Doamnã. Tu eºti ducesa de Gonzaga. ªi vei rãmâne aºa întotdeauna. Trebuie sã te întorci la soşul tãu. Sã zdrobeºti orice aluzie de scandal dintre noi. Ai fost prea mult timp aici, doamnã. Papa e trist fiindcã l-au pãrãsit copii. Nu, nu doamnã. nu mã asculşi. Acea tristeşe trebuie în ând sã înceteze. Cum aºa? Sunt însãrcinatã, Sanctitate. Datoria ta e sã te întorci la soşul tãu. Dar copilul nu e al lui. Fructul pântecului meu, va fi fructul coapselor tale. Vrei sã spui cã acesta e copilul nostru? Sunt sigurã cã e. Cât despre soşul meu, nu am mai împãrşit un pat de un an. Asta e o nebunie. O nebunie frumoasã. O nebunie demnã de. Spui cã el ºtie? M-a rugat sã îndeplinesc un act atât de scandalos ºi dat naibii încât nu sunt în stare sã mã gândesc la fapta lui. Şi-a cerut sã ucizi copilul? Copilul nostru. Aºa cã îşi voi naºte un fiu, ºi tu nu vei mai fi trist. Pentru cã regele m-a dus în camerele sale. Da. Iar îngerul i-a spus, nu-şi fie teamã, pentru cã ai aflat har la Dumnezeu.

Telefon: 0238 434 891Lasă un răspuns