Radio Amma

Radio Amma Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Doctorul a luptat la Fontenoy, cãpitane. Serios? Cu divizia . La fel ca prietenul meu, locotenentul Gascoigne Care nu a avut o pãrere bunã despre doctorul nostru. Nu cred cã I-am cunoscut pe It Gascoigne. Ei bine,el v-a cunoscut pe dvs. ªi a ºtiut ce cuvinte sã foloseascã pentru a vã descrie curajul si vitejia în faşa duºmanului, Dr. Livesey. Nici un om ,nu ºtie ce-i acolo pânã nu priveºte un francez ori un spaniol în ochi, nu-i asa doctore? ªtiu cã fiecare bãrbat are curaj Taci, Silver. Cavalere Trelawney, orice aşi auzit despre trecut, vã asigur cã afacerea noastrã Mã duc sã fac mâncare pentru echipaj, dle. Cred cã trebuie sã definim termenul „afacerea noastrã. ” Spune-mi, Livesey, cu ce sperai sã garantezi împrumutul? Ce ai în posesie, având un venit garantat de . de lire? Cu nimic. Vei câºtiga un salariu bun, ca doctor. ªi bãiatul va primi un salariu. Sper cã asta va clarifica orice neînşelegere. Da. Jimmy. Nu te pune jos. Ridicã-te, ridicã-te.Nu e bine sã te pui jos.. Uita-te la orizont. Miºcã-şi capul. Deci, bogãtaºul ãla Şi-a tãiat partea din profit? Da. Doctorul şi-a şinut partea? Aºa a zis. Spune-mi ca este asa. Stai jos. Sunt zvonuri la subsol, Jim, iar eu am auzit.. cã acel cavaler al tãu, are harta cu destinaşia noastra. O harta? Mi-ar plãcea sã o vãd, pentru jurnalul meu. Propriul meu jurnal de bord. Aflã locaşia, fiindcã nimeni nu ºtie încotro ne îndreptãm. Nu ai vãzut-o? Nu stiu nimic. Fiindcã zvonul spune cã, harta era ºi a ta. Nu ai vãzut-o? Nu ºtiu. E o bucatã mare de hârtie, aratã ca o hartã. Ce-i aia? Ghimbir. Mestecã-I, îşi face bine la stomac. Haide. Si incearca sa dormi un pic. Ce s-a intamplat? Caut doar ceva mâncare, doamnã, atât, nimic altceva. Poti plati, fetito? Platesc. Vãd cã ai ouã. Ceva apa de bãut,dacã se poate, doamnã? Ai necazuri? Unde te duci? Încerc sã evit Bristol Road. Ce fel de probleme ai? Pe insula aceea este aur pentru toşi cei loiali. Cât vreşi de mult. ªi aveşi cuvântul meu cã toşi cei care îmi urmeazã ordinele când voi pune planul în miºcare îºi vor primi partea. Aºa cã, sunteşi de partea mea? Gãteºti pentru Silver acum?Lasă un răspuns