Radio Fix

Radio Fix Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Orice fruct al uniunii voastre e binevenit. Între timp orice altã plãmãdire, e mai bine sã fie uitatã, de parcã nu ar fi existat. Deci, sã bem încã o datã, pentru armonia dintre statele noastre, ºi pentru aceastã familie, ce o binevenim, ca pe a noastrã. ªoldurile-i sunt chiar graşioase. Dar sterpe. Regele va scãpa de ea. ªi înşeleg cã ai venit aici, aducînd un cadou foarte important ªi sunt conºtient cã acest cadou, nu va fi dãruit uºor. S-ar putea sã nu fie dat deloc, arhiepiscope. Atunci am sã mã propun drept înlesnitor în aceastã chestiune. Ai nevoie de o mireasã de casã bunã. Cea mai micã nevoie a mea. Atunci sã le ghicesc pe restul. Titlul de duce francez, pentru noul duce de Valentinua unul din cele mai vechi titluri pentru a elimina mirosul de arab. Deci, mirosul meu? Numai parfum scump italian. Aroma trandafirului auriu, poate. Cel mai prestigios, pe care îl poate oferi regele francez. Atunci cu siguranşã e binevenit. ªi sprijin francez, pentru aventurile italiene ale tatãlui tãu. Ceea ce am cel mai mult nevoie, cardinale, e o armatã. O armatã? Cai, tunuri, infanterie, vestitori de salve. O armatã. O armatã ce poate tãia prin Italia, precum cuşitul prin unt. M-ai numit cardinal. Cu siguranşã. Poate o micã promisiune aici, arhiepiscope. dar. decretul Papal nu e singurul cadou, din cadoul meu. Asta numişi dans, voi francezii? Înãlşime. Nu ea. Este nobilã datoritã averii. Pentru tine, cea mai bunã tânarã mai puşin aristocratã. Sunteşi prea amabilã, doamnã. Sunt, soşul meu mi-a oferit o grãmadã ºi dintre cele mai bune. ªi soşul tãu este amabil. Soşul meu miroase a bãlegar de cal ºi a vânãtoare. Dacã l-ai putea convinge sã nu mai miroasã aºa atât de des, aº putea sã-şi gãsesc o mireasã mai bunã. Voi face tot ce-mi stã in putinşã, doamnã. ªi dacã vine la tine mirosind a trandafiri, recompensa mea este.? O ducesã, poate. Legitimã? Poate. Uite, încearc-o pe asta. Charlotte d’Albret. Mã urãºte. Trebuie cã da, mi te-a recomandat. Deci ºi pe tine te urãºte? Ne urãºte pe amândoi. Cu greu un motiv pentru tare, cu siguranşã? Am venit cu niºte calitãşi admirabile.Lasă un răspuns