Radio ForeverLove

Radio ForeverLove Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

mi-a spus sã intru în posesia hanului, fiindcã are multe restanşe. Aceasta este casa mea. Nu mai este de mâine,dna Hawkins. Joe, ajutã-mã cu asta. Da,sigur. Ai furat de la mine? Nu, domnule. Unde este? Trelawney! Tu ai furat de la mine? Unde e harta? Ai furat de la mine? Adu-I pe Jim! Urcã scãrile, du-te pe punte! Am fost cu ochii pe tine. Eºti deºtept foc, îmi aminteºti mine, când eram tânãr. Fãrã capricii. Eu ºi Alan ºtim despre preluarea navei, dle Silver. Ei bine,de-asta vreau sã vorbesc cu tine Joe.. ªi tu ºi Alan sunteşi oameni de aur. Dar când va începe lupta,nu se va şine cont. Long John Jur. Eu sunt un om cinstit. Si apreciez asta. Tata mi-a spus sã fiu mereu cinstit, John. ªi tatãI meu mi-a spus la fel.Poate se cunoºteau. Alan ºi eu vom sta de-o parte. Nu vrem sã fim implicaşi, vrem doar ceva de lucru ºi sã ajungem acasã. Va rog, domnule! -Va rog! -Nu! Acela-i Alan! Dã-mi drumul! Ce i-ai fãcut? Acum începe totul? Alan! Jimmy! Vino aici, Jimmy. Ajutã-mã. Bravo. ªterge asta. Sã fie curatã. Obiºnuieºte-te cu violenşa, Jimmy. Înşelege cã fãrã ea, ducerea ameninşãrilor la bun sfârºit Curata-l pe ambele pãrşi. alşi oameni vor lua ceea ce-şi aparşine. Acesta este adevarul. Apoi ei vor trãi viaşa ce şi se cuvine. Nu a fost de acord, John.. Buna treaba,dle Hawkins. Aºa cã, Jim, cum va fi? Cui îi eºti loial, bãiete? Nu încã!! Nu înca! Cealaltã punte, dle Joyce. La pupã, Trelawney! La pupã! Domnule Gray! Livesey! O sã te omor! -Veti muri! Aici, dr. Livesey. Repede. Grãbişi-vã cu cufãrul! Acoperişi uºa! Urcaşi în barcã! Toatã luma în barcã, acum! Jimmy,treci în barcã! Si acum ce facem? Urcãm în barca ºi încercam sã ajungem pe insulã. Nu plec fãrã hartã. Nu putem sã pãstrãm corabia, dle. Silver ne va ajuta de pe plajã. Silver e conducãtorul, cãpitane. Sunt vechiul echipaj al lui Flint. Toşi sunt. Cavalere, pe hartã era indicatã o palisadã. Un fel de fortãreaşã,pe partea asta a insulei.Corect? Da, da. La stânga de plajã, unde e Silver. Sã încercãm. Repede, bãieşi, repede. Sunt în cealaltã barca! Folosişi tunul! Trageşi în ei! Repede! Foc! Coborâşi din barcã!Coborâşi din barcã! O sã îi derutãm! Abia am urcat. ªi acum o sã cobori!Hai! Jimmy? Dle Trelawney, ocupã-te de echipajul de la tun. Încã o datã! Încarcã-I! Jimmy! Jimmy! Întoarce-te, bãiete! Jim! John! Avem nevoie de tine!Hai, John! Jimmy! Se îndreaptã spre fort. Haide, le vom tãia calea. Domnilor, scoateşi-o din apã. Luaşi toate proviziile! Cine este acolo? Cine este acolo? Nu voi da dovadã de slãbiciune în faşa lui Silver. Avem munişie pentru o singurã luptã. Atitudinea ta domnule,ne va ucide. A trecut vremea în care am avut rãbdare. Vã rog, domnule, va rog nu o faceti! Dã-mi harta. Nu o avem. Atunci daşi-mi bãiatul. Suntem la fel. Tu îşi aºtepşi soşul,eu îmi aºtept fiul. Ne va lovi cât de curând va putea, nu are de ales. Vine. Ascuşişi-vã lamele, bãieşi.E vremea sã jucãm rolul morşii. O sa murim ca muºtele. Flint este mort! Acela-i Punctul Negru, Jimmy. Ce faci?! Aici nu avem lege. Nu o sã fiu alãturi de tine, Silver. Nu suntem întotdeauna ceea ce speram sã fim. A dispãrut corabia! Crezi cã ai putea sã ucizi, Jim? Eºti un hoş ºi un criminal! Încãtuºeazã-I pe dl Silver.Lasă un răspuns