Radio Momente Magice

Radio Momente Magice Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

ªi iatã, vei lua în pântece ºi vei naºte fiu. E un obicei franşuzesc, Duce de Valentinua, sã aºteptãm atenşia Înãlşimii sale înainte sã ne facem plecãciunea. Regina mai e la castel? Bineînşeles. E aceeaºi reginã pentru care aduc decretul de anulare papal? Nu asupra ta, cu siguranşã. În buzunarul din spate. Deci va trebui sã am grijã sã nu mã aplec prea mult. Altfel regina ar avea destinul primit din mâinile ului Borgia. Vi-l prezentãm pe Ducele de Valentinua ºi ambasador al Sanctitãşii Sale Excelenşa Sa, Cesare Borgia. Fost cardinal, presupun? Cu siguranşã, Înãlşime. Iar acum Duce. Te rog, explicã-mi. Am simşit nevoia, doamnã, sã divorşez de logodnica mea, Sfânta Noastrã Bisericã. ªi s-a putut înfãptui aºa uºor? Cu greutate. ªi nu fãrã de cerceatare lãuntricã. Dar, cu ajutorul decretului papal, orice este posibil. Deci acum eºti nobil, aºa cum e la modã. Poşi sã-mi sãruşi mâna. Iar pe mine mã poşi sãruta pe obraz. În buna manierã franşuzeascã. Eºti în cãutarea unei mirese, presupun? Printre doamnele mele de la tea regalã? Carlota D’Aragona, sau Charlotte d’Albret, sau. nu, nu e pentru tine. Vorbeºti franceza? Dacã va trebui sã te întorci la soşul tãu. Atunci va trebui sã ucid acest copil. Nu. Îşi vom acorda tot sprijinul. Într-o camerã ce este potrivitã, condişiei tale. Apartamentele tale sunt mai mult decât potrivite. Nu, doamnã, asta e imposibil. Ne gândeam poate. Ce? Mânãstire de maici. Asta e imposibil. Sunt narcisul din câmpie ºi regele m-a dus în camerele lui. Cãsãtoria lui Alfonso de Aragona ºi Lucrezia Borgia, a fost mai mult decât uniunea dintre trup ºi suflet. A fost restaurarea contactelor istorice dintre Roma ºi Napoli, între Vatican ºi Spania. Deci, sã închinãm paharele, pentru apusul iernii franşuzeºti, ºi sosirea unei primãveri italiene. Pentru armonie între statele noastre, ºi aceastã nouã familie, ce o primim în sânul nostru ca una de a noastrã. Am un copil, Înãlşime, într-o zi trebuie sã audã aceste cuvinte. Un copil, spui? Se pare sã-mi amintesc de unul, da. Ce ios? Acest copil este al soşului tãu? De e al meu, e al soşului meu, cu siguranşã.Lasă un răspuns