Siculus Radio

Siculus Radio Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Chiar ºi cel vulgar, gãseºte buie citând Scriptura. Aº putea sã obosesc, în numãrarea pãcatelui Papei Borgia. Dar m-aº plictisi. Poate imoralitatea fi plictisitoare? Poate fi obositoare pânã la extrem, aºa cum Sanctitatea Sa, va descoperi în ând. Camarazi este ceea ce propuneşi? O uniune. a familiilor italiene. Vitelli, Glano, Valiani, Orsini. Precum Fascia Cezarului, împreunã vom fi de neînvins. ªi toate astea, sub comanda ta? O femeie? Mã propun pe mine. Simte-te liber sã te propui, Roberto! Dar eu am armatele, tunurile ºi castelul ºi spre deosebire de tine, ura mea faşã de Papa Borgia e publicã deja. Fapt cunoscut. Acest Papã, are o armatã, nu? Iar noi am vãzut-o la treabã, am spulberat-o dintre aceste ziduri. Fiu lui, Juan Borgia. Fiul lui, Cezare Borgia, nu seamãnã cu fratele sãu. E energic, admit. Dar tatãl lui se încrede suficient în el, încât sã-i încredinşeze armata Papalã? Nu. Îl trimite în Franşa. Deci tatãl se luptã cu fiul sãu ca doi urºi într-o vizuinã. Iar ãsta, credeşi-mã, e momentul nostru. Deci fişi cu mine, familia mea, armatele mele, sau împotriva mea. Retorica e convingãtoare. La fel ca planul ei. Toate drumurile duc la Roma ºi trec prin Romagna. Da Baglioni, da, dar dacã e numai retoricã? Ameninşarea ei înseamnã rãzboi, Orsini. Poate valoreazã mai mult decât Roma. Fiica Papei s-a cãsãtorit cu Napoli. Fiul lui cãlãtoreºte spre Franşa. Spun sã ne pãstrãm consiliul, pânã se întoarce. Lordul meu Borgia. Pari destul de sobru pentru un Duce. Iar tu pari foarte popã, pentru un Rege. Regele e la vânãtoare. ªi te rog nu înşelege greºit. Sunt necesitãşi diplomatice ce trebuiesc observate. Chiar ºi pentru fiul Papei. Fiul al unui Papã Borgia. Întotdeauna dragostea e mai bunã decât vinul. Aº vrea acum. am nevoie.de somn. Cãci lupul poate sta împreunã cu mielul. Iar leopardul va sta cu capra. ªi un copilaº îi va conduce. Vei gãsi copilul înfãºat în scutece. Aºezat în iesle. Senior Machiavelli! Bunã dimineaşa. Am auzit cã ai avut treburi în Avignon. Din pãcate, acum tu vii, noi plecãm. Are Florenşa vreun interes faşã de Franşa? Florenşa are interes în orice.

Telefon: +4-0744-430 754Lasă un răspuns