Muntenia FM

Muntenia FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Ce anume? Vreau sã mã anunşi dacã vre-un om al mãrii mã urmãreºte. Si una dintre acestea va fi a ta. În fiecare saptamâna. Fara nici-un marinar. Continuã sã-mi aduci de bãut, sã uit de toate ororile. Rãmâi cu bine, cãpitane. Tu esti capitanul Flint? Capitane. Am servit su comanda capitanului Flint. A fost un om de onoare, Jim. Cel mai mare rechin din mare.. Te-ar muºca de picioare, Jimmy. Şi-ar muºca degetele de la mânã, ca sã-şi ia inelul.. Si a fost capitanul meu. Flint ar alinia ofişerii, i-ar lega strâns, ºi le-ar pune ghiulele de picioare, i-ar arunca peste bord sã vadã dacã plutesc. Dar a fost om de onoare. Da. Nu era plin de amãrãciune. I-a trimis în lumea largã, în bãrci mititele. Deci el le-a dat o sansa. A fost milostiv, nu-i aºa? Mai vrei una, doctore? Nu, nu. oameni în cufãrul mortului. Yo-ho-ho ºi o sticlã de rom. Bea ºi diavolul va face restul. Are un pic de viaşã în el, nu? Ne-a lãsat fãrã bãuturã. Mãcar de-ar începe sã plãteascã. ªi gâtul lui Cookey a fost deasemenea însemnat. Ce mai faci? Mã strãduiesc, dle doctor, dupã cum ºtişi. Uite o parte din ce-şi datoreazã. Nu. Meg ªi iatã-i cum zac, sub cerul umed. Intoxicaşi toatã ziua, cu ochi de nepãtruns. În supãrare întunecatã ºi surprizã neplãcutã. E amicul meu, Billy? Nu te apropia de el. E diabolic. Jimmy. Oua si slanina, Jim! Vreau micul dejun. Oua si slanina, Jim. Bill. Cainele Negru Nu am venit sã mã bat,am venit sã vorbim. Sã vorbesc cu vechiul meu tovarãº. Despre vremurile bune ºi despre hoşie. ªi despre vechiul nostru cãpitan. Ouãle alea ºi ºuncã, mi se par o idee bunã. Eºti mulşumit sã mã vezi în viaşã? Am avut noroc. Am vâslit zile ºi am fost luaşi de un neguşãtor, un tip prietenos. -Am auzit. Da, ºi eu aud niºte lucruri, Billy. Am auzit de la unii cu gura mare, de moartea bãtrânului, e adevãrat? Destul de adevãrat. ªi cã bãtrânul ºi bolnavul lui corp, n-a fost înconjurat de niciun însemn, cã averea ºi-a dobândit-o necinstit, e adevãrat? Ce s-a întâmplat dupã ce Flint ne-a lãsat sã plutim în derivã? Voi, loialii lui. Am lãsat pauze în conversaşie, ca sã le umpli. Si daca nu cunosc niºte oameni ai mãrii în Bristol care te-au aºteptat ani.Lasă un răspuns