Radio A-Tentat

Radio A-Tentat Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Am sã-I duc într-un loc sigur. Ce au de gând sã facã cu el ? Foc Ce spuneşi ? Se joacã cu focul. Am spus cã ajunge ! Hei ! Ce se întâmplã aici ? Duceşi-I pe domnul acesta la un medic. Vreau ca omul acela sã fie pus sub acuzare. Şineşi minte, sã fie tratat cu demnitate ºi respect. Sã primeascã hrana, adãpost ºi apa. Aºa se construieºte viitorul ºi o viaşã nouã. Hei, ai grijã ! Valentine Asta e din partea mamei mele ! Asta este pentru Pandora Shaw. Tatã ! Nu ! Puneşi mâna pe ea ! Tatã ! Rãmâi aici. Nu aºteaptã ! Nu face asta ! Te-am prins ! Dã-mi drumul ! Tom ! Tom Uitã-te la mine Asta se întâmplã dacã îi stai în cale. Întreabã-I dacã el a ucis-o pe mama mea. Întreabã-I cine este Shaw ! Nu, nu Avea faşa ta, am vãzut-o. Nu e vina ta. Spunea niºte lucruri nebuneºti. Ce a spus ? Ai nevoie de un medic. Ce a spus, Tom ? A spus cã tu ai ucis-o pe mama ei. Eu am ucis-o ? Asta nu e un cuvânt frumos. Îmi pare rãu cã ai auzit asta. Ar trebui sã plec. Da, sigur Tatã ! E în regulã mã simt bine. Kathy, îmi pare rãu. Îmi pare rãu cã îşi spun asta. Ce vrei sã spui ? A fost o luptã între Tom ºi fata aia. Balustrada s-a rupt Îmi pare rãu pentru Tom. Chiar îmi pare rãu. Probabil este pe acolo pe undeva, o sã-I cãutãm Dacã e în viaşa o sã-I gãsim. Ce este ? Fata Cine era ? Sincer, nu ºtiu, asta mã întreb ºi eu. Te cunoºtea. N-am vãzut-o niciodatã în viaşa mea. Poate este o staşionarã. Dumnezeu ºtie cât ne urãsc. ªtiu cã tu vrei sã crezi în oraºe mobile ºi aºezãri stabile trãind deopotrivã în pace. Asta nu se poate. Nu ai de unde sã ºtii asta. Atunci de ce se ascund în spatele zidului de protecşie lipsişi de resurse ºi înfometându-ºi proprii copii ? Nu-i subestima, vor doar sã ne distrugã.. Nu are sã fie niciodatã pace Cu cei din Shan Guo. ZIDUL DE PROTECŞIE Asta e terminatã, trebuie sã scap de ea. Au capul meu ! Ce ? Aºteaptã ! Ce se întâmplã ? Stai aºa. Nu mã lãsa aici. Nu trebuia sã mã urmãreºti. Nu te-am urmãrit. M-a împins Hei ! Aºteaptã ! Pentru numele lui Dumnezeu. Aºteaptã ! Cu tine vorbesc. Alo ! Ce ar trebui sã fac ? Unde ar trebui sã merg ? Trebuie sã mã întorc la Londra.

Telefon: +40 787671.408Lasă un răspuns