Radio Condor

Radio Condor Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Poşi mai bine de atât. Sunt pe deplin convins cã te poşi bucura de maºina asta de fãcut cârnaşi. Dai cinci monede ºi e a ta. Dau patru. Am auzit patru, cine oferã cinci ? Hester ! Taci din gurã ! Te iubeºte. Arãşi considerabil mai bine decât altele. O datã De douã ori Dau ! Un licitant neînregistrat ? Te rog ! Vino în faşã de monede pentru fata asta este o ofertã extraordinar de generoasã, doamna. În mod normal ar fii de ajuns ca sã o eliberez. Dar problema este ca de monede nu înseamnã de mii de monede. Treci la subiect. Întrebarea a fost corectã ? Exista o recompensã pusã pe capul tãu, doamna Fang. Îmi dai de mii pentru fatã, sau am sã o predau autoritãşilor, ªi terminãm totul. De ce sã nu facem altceva ? Işi spun adio chiar acum ! Hester, fugi ! Aºteaptã ! Hester ! Grãbeºte-te ! ªtiam cã nu ai sã mã pãrãseºti. Taci din gurã ºi aleargã ! Pe aici ! S-au trezit morşii ? Shrike, numele lui este Shrike. Mi-ai fãcut o promisiune. Hester Shaw Acum trebuie sã o pãstrezi. Nu ! Fugi ! Pe aici ! Hester, haide ! Sari ! Haide ! Hester ! Urcaşi ! Aºteaptã ! Lasã-I acolo ! Tom ! Taie frânghia ! Fã-o ! Prinde ! Unde ne duci ? Stai în spatele meu. Mã descurc eu cu asta. Cum ? Cum anume te descurci ? la-o uºor Îmi bãteam doar joc de tine. Staşi jos ! Amândoi ªi tu, orãºeanule, stai jos ! Eºti rãnitã. Ne-ai salvat viaşa. De ce ? Nu ai încredere în nimeni, nu-i aºa ? Eºti la fel ca mama ta. ªi arãşi la fel ca ea. Ai cunoscut-o ? Pandora Shaw a fost cea mai curajoasã femeie pe care am întâInit-o vreodatã. Dupã ce a murit te-am cãutat. Te-am cãutat multã vreme. La fel ca toşi ceilalşi am crezut cã ai murit. Când am auzit cã eºti în viaşa asta m-a fãcut sã mã întreb cum de o fetişã în vârstã de opt ani a supravieşuit când ceilalşi nu au reuºit. Acum ºtiu. Tu ai fost crescutã de cadavrul ãla ? Nu ºtii despre ce vorbeºti. De fapt, ºtiu. Nu ºtii ! Am studiat. Ai studiat ? ªtiu multe despre renaºtere. Nu ºtii nimic despre mine. ªtiu despre cei care au fost creaşi cã ºi-au pierdut minşile Taci din gurã ! ªi cea mai rea parte din ei este sadismul, cruzimea, ura care provin toate de la aceastã maºinã.Lasă un răspuns