Radio Omega

Radio Omega Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Lasã-te jos ! Este oraºul mobil, priveºte ! Priveºte ! Oh, Doamne ! Ne-au gãsit ! Asta a fost aproape ! Prea aproape. Hester ! Fugi ! Ce naiba e asta ? Cãutãtori Vânãtorii nopşii. Ce vâneazã ? Pe noi ! Ai grijã ! Repede ! Hester ! Hester Eºti bine ? Da Cel mai tare cãutãtor din câşi au existat din fericire pentru voi, nu era el. Cât de rãu este ? Are nevoie de un medic. Nu putem ocoli, cãutãtorii sunt pe urmele noastre. Du-ne în cel mai apropiat oraº ! Se pare cã suferã. Nu spui ºi tu la fel, dragã ? Ba da, draga mea. Atunci sã ne îndreptãm spre nord, trebuie sã avem grijã de oaspeşii noºtri. Ceai ? Nu m-ar deranja. L-am fãcut eu însãmi, este proaspãt. Nu e rãu, nu e rãu deloc. Sã bem tot ! Dragã, dacã îşi pot spune aºa, şi-am pregãtit camera ta. Oh, asta o sã lase cicatrice. Nu mai ai mult de trãit, nu-i aºa dragã ? Bevis Bevis Pod. Trebuie sã vorbesc cu tine. Nu pot sã vorbesc Fata care I-a atacat pe Tom Nu ºtiu despre ce vorbeºti. Ce vrei sã spui ? Ai fost acolo, ai vãzut ce s-a întâmplat. Vrei sã fim arestaşi ? Prima regulã e sã-şi şii gura închisã. ŞâşâI meu are necazuri ºi m-a minşit. Vreau sã ºtiu de ce. ŞâşâI tãu a minşit mulşi oameni. Ce înseamnã asta ? Te rog. Vreau sã aflu adevãrul. Nu ! ŞâşâI meu e un om minunat. Înceteazã, opreºte-te I-a împins. ŞâşâI tãu I-a aruncat pe Tom din oraº. De ce i-ar face una ca asta lui Tom ? Pentru cã îi stãtea în cale. Totul este o minciunã. O muºamalizare. Construiesc ceva acolo. Ceva pe care nu trebuie sã-I vadã nimeni. Am încercat sã intru, dar au paznici peste tot. Nu se poate. Dar dacã ar fii o cale ? Am ajuns. Nu este prea grozav, te trosneºte mirosul de la gãinaşul pãsãrilor. Simşişi-vã ca acasã, am sã mã întorc. Încercaşi patul, vedeşi dacã vã place. Mulşumesc. Nu e nici o problemã. E prietena ta. Nu, nu, nu e prietena mea. Aºa este, nu e potrivitã pentru tine. Merişi ceva mult mai bun. Noapte bunã, doamnã Wayland. Oh, Doamne, am spus ceva rãu ? Nu am vrut ªtiu asta ! Tu poşi sã dormi în pat iar eu O sã dorm pe podea. Totul e numai din vina mea. Îmi pare rãu. Aveam opt ani. Am avut opt ani când a murit mama. Era arheolog.

Telefon: 0253 219.500Lasă un răspuns