Radio Orion

Radio Orion Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Ei nu ar merge niciodatã în şinutul exterior. Niciodatã PERICOL Am reconfigurat matricea sã amplifice rezonanta magneticã, restul e în mâinile tale. Ce altceva mai ai nevoie ? Încã câteva sãptãmâni. Asta dacã nu gãseºti mai multã tehnologie anticã. O bucatã de tehnologie strãveche, vine acum ! Am nevoie de mai mult de una ca sã stabilizez asta. Fã-o sã meargã ! Am auzit cã ai fost rãnit în aceastã dimineaşã. Nu mi-ai spus niciodatã cã Pandora Shaw a avut o fiicã. Ar putea sã devinã o problemã. Nu o sã mã opreascã ! Asta dacã nu o omori tu mai întâi. Am recepşionat un raport de la închisoare în aceastã dimineaşã. Pretind cã au capturat un staşionar. Unul dintre rãzvrãtişi. Vânãtorul de recompense a înnebunit. Te rog nu pune întrebãri, totul e sub control. Au spus cã vâna ceva. Sau pe cineva Voi doi împãrtãºişi acelaºi interes. Aceastã creaturã este mereu pe urma prãzii. Tot ceea ce face este sã se izbeascã de zidul celulei. Strigând numele ei Hester Shaw Unde mergem, ºefule ? La închisoare. Fãrã foc ! Dacã nu vrei ca orice cãutãtor din oraº sã vinã ºi sã ne gãseascã. Apa nu este îndeajuns de bunã nici sã te speli, eu nu aº face asta. Doamne, e dezgustãtor ! Setea te ucide înaintea foamei. Dacã vrei poşi sã-şi bei propria urina. O sã-mi asum riscul A se consuma înainte de ! Este un „Jinkie”. E vechi de o mie de ani. Nu conteazã, hrana strãmoºilor nu se altereazã, este indestructibilã. Este atâta liniºte pe aici. Nu te deranjeazã ? Îmi place liniºtea. Eu am crescut ascultând zgomotul motoarelor. N-am auzit niciodatã altceva. E ciudat, cum mi-am petrecut întreaga viaşã dorindu-mi sã plec din Londra ca sã vãd lumea ºi iatã-mã aici discutând despre cum sã-mi beau propria urina. Ai grijã ce îşi doreºti ! Ai spus cã voiai sã fii aviator. Aºa am vrut la început, dar apoi pãrinşii mei au murit. Se fac în curând opt ani, de când sectorul patru s-a prãbuºit în marele cutremur. Da Dar tu ? Câşi ani aveai când a murit mama ta ? Nu vreau sã fac asta. Ce anume ? Nu o sã ne spunem povesti triste. Nu te pot ajuta. ªi tu nu mã poşi ajuta pe mine. Ajutor ! Ajutor Sunt aici ! Tom ! Hei !

Telefon: +40 762 433 701Lasă un răspuns