Radio Unirea FM

Radio Unirea FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

ªase luni ! ªase luni mi-au trebuit sã intru în oraº ºi am avut o singurã ºansã sã ajung la Valentine ºi tu ai stricat-o ! Am bani Nu îmi trebuie bani. Te rog, ajutã-mã sã mã întorc la Londra. Ajutã-mã sã gãsesc un oraº mobil ºi nu ai sã mã mai vezi vreodatã. Ce avem nevoie ? Hrana, combustibil, resurse de bazã. Nu mai putem supravieşui aici prea multã vreme. Nu trebuia sã mergem în Europa. E cea mai mare greºealã care am fãcut-o. Mai avem ºi alte opşiuni. Oh, da mult aºteptatul tãu proiect energetic. O sã funcşioneze. Am mai auzit asta ºi înainte. Mai am nevoie doar de puşin timp. Ce te face sã fii atât de sigur ? Thaddeus Valentine marele arheolog. Alesul poporului. Unul din motivele pentru care te-am acceptat e faptul cã ai venit de nicãieri, lipsit de putere ºi fãrã nici o situaşie, dar rãbdarea mea e aproape de final. Eu te-am fãcut sã te ridici Te pot doborî la fel de uºor. Cum îI poşi suporta ? Li este teamã. Se cramponeazã de un mod de viaşã care nu mai existã. S-a scufundat în întuneric. Un sistem aflat pe moarte. Slavã Domnului cã s-a sfârºit. Acum nu a mai rãmas nimic. Eu încerc sã construiesc un oraº al viitorului dar Chrome este blocat în trecut. Aºteaptã, unde mergi ? Tatã, nu poşi merge la servici. Mã simt bine, Katie. Nu te simşi bine, eºti rãnit, trebuie sã te odihneºti. Am petrecut ani perfecşionând acest sistem ºi nici Magnus Chrome ºi nici Hester Shaw nu au sã mã opreascã acum. Cine este Hester Shaw ? Nimeni Nimeni cunoscut. Vrei sã mergi mai încet, te rog ? Dacã vrei sã gãsim oraºul mobil, trebuie sã continui sã mergi. Mã dor picioarele. Obiºnuieºte-te cu asta. Asta îmi place la tine, debordezi de simşul empatiei. Ce ai spus ? Nimic Ai dreptate, vorbesc prea mult. În special când sunt nervos. Nu am sã mai vorbesc. Zip ! Nu mai vorbesc Nu işi face griji pentru mine. Sunt pe deplin capabil sã am grijã de mine. Ai fii surprinsã sã afli cã am vrut sã devin aviator. Am un simş al orientãrii foarte dezvoltat. Bine Pe unde sã o luãm ? Instinctul meu de orientare îmi spune cã ar trebui sã mergem Pe acolo ! Sigur pe acolo. Urmele alea se îndreaptã spre sud.

Telefon: +40 258 811 000Lasă un răspuns