RVE Oradea

RVE Oradea Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Li plãcea sã cãlãtoreascã prin lume ºi Sã cerceteze trecutul. Sunt minunate. Obiºnuia sã mã viziteze tot timpul. Petrecea o mulşime de ore cercetând lucrurile pe care le gãsea. Pânã ce într-o bunã zi totul s-a schimbat. A gãsit ceva. Ceva ce era fãcut în America. Un lucru pe care el îI voia. Dã-mi-I mie ! Nu ! Nu Ce era ? Nu ºtiu Dã-mi drumul ! Nu ! Mamã ! Hester, tine asta ! Ai grijã de el. Nu ! El a omorât-o pentru asta Nu ! Fugi, Hester ! Hester ! M-ar fii omorât ºi pe mine. Dar am scãpat. Am ajuns în oraºul neguşãtorilor. Distrugeşi întregul oraº ºi omorâşi-i pe toşi. Am pierdut o duzinã de oameni vrednici ca sã ajungem aici. Întotdeauna mai e loc pentru niºte provizii. Lucrurile nu mai sunt aºa cum erau odatã. Dar nu am crezut sã vãd aºa ceva vreodatã. Cu atât mai mult unul ca asta. Hester Mi-am pierdut ultima fãrâmã de energie. Ai renãscut din somnul morşii. Eu nu dorm Nu, tu eºti pe urmele cuiva. Pe urmele lui Hester Shaw. De ce ? Rãspunde-mi ! Ea ºi-a încãIcat promisiunea. Ce o sã se întâmple când o gãseºti ? Ce se întâmplã când o gãseºti pe Hester Shaw ? Am sã o omor ! Eºti sigur de asta ? Nu este vorba de a fii sigur. ªtiu exact ce am de fãcut. Nu te miºca ! Ce s-a întâmplat ? Am schimbat direcşia. Mergem spre sud. Verificã uºa ! Suntem încuiaşi aici. Trebuie sã fie ceva pe aici. Ai un cuşit ? Doamne ! Trebuie sã urcãm pe conducta aia ºi apoi sãrim. Nu sunt mai mult de ºase metri. Nu pot. Ba poşi ! Nu, nu pot. Nu o sã pot sãri. Ba da. Am sã te ajut eu. Mergi spre nord, e o staşie acolo. Poşi lua o cursã aerianã. Du-te ! Bine, îmi pare rãu ! Ce mai aºtepşi, pleacã ! E vremea sã plãtişi, oameni buni. Miºcaşi-vã ! Asta a fost ºansa ta. Nu te puteam pãrãsi. Atunci eºti un , eu te-aº fii pãrãsit. Bine aşi venit la licitaşie. Urmãtorul obiect este disponibil pentru licitaşie. Pare puşin cam învechitã, dar este pe deplin coaptã. Fiule, uitã-te la mine ! Vreau monede. Ei bine, haideşi ! Laºilor, ultima strigare ! Dau douã monede. Vândut ! Ascultã vuietul gloatei. Am sã obşin cel mai bun preş. Asta e marfa adevãratã de prima clasã. Faceşi ofertele ! Dau eu trei ! Ticãlos împuşit !Lasă un răspuns