Shalom Romania

Shalom Romania Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Cea mai idioatã chestie e discuşia despre Hollywood. „Cei de la Hollywood creeazã aceste idei imposibile despre corp.” ªtişi la ce mã refer. Actrişa de mãrime XXL. Nu? Grãsuşele. N-am dreptate? E o chestie importantã. S-au sãturat sã fie tratate ca persoane grase. Nu le înşeleg. Apar pe coperte de reviste, pentru a arãta cât de grase sunt, îmbrãcate sumar, iar toatã lumea le susşine frenetic. „Dumnezeule! Cât aj! E aºa de ajos ce fac!” Nu spun cã nu-şi trebuie sânge în instalaşie, dar e un pic exageratã folosirea cuvântului „aj”, nu-i aºa? Ce voi face dacã vãd un pompier ieºind dintr-o clãdire cu un copil ºi o bãtrânã în braşe? Voi spune: „Dumnezeule! Eºti ca o actrişã grasã care îºi dã jos tricoul pentru a face poze pentru o revistã ca sã-ºi promoveze filmul.” ªtiu cã nu ar trebui sã râzi de oamenii graºi. Înşeleg asta. Dar nu ºtiu de ce. De ce? Nu e o rasã, nu e o religie. E ceva absolut vindecabil. Mãnâncã un mãr ºi fã o plimbare. De ce şipi la restul lumii? De ce te iei de mine? Tu te-ai îndopat cu fursei! Eu nu! De ce e asta problema mea? Iisuse Hristoase! Ai mâncat pânã n-ai mai putut, acum fã paºi! M-ai înşeles? ªi, încet-încet, dai jos grãsimea. Mai îndeasã niºte salatã acolo, în loc de rulade cu ciocolatã. Vei pierde din greutate ºi vei ajunge în aceeaºi tabãrã cu mine. Venişi alãturi de mine ºi spuneşi: Ruºine! Nu? ªtiu, nu trebuie sã arãşi cu degetul. Nu trebuie sã te iei de graºi, nu trebuie sã îşi başi joc de târfe. De parcã e ruºinos sã faci pe cineva de ruºine. De parcã oamenii nu ar trebui sã se simtã ruºinaşi. Este un sentiment uman legitim, dar pe care nu ai voie sã-l trãieºti. Ar trebui sã mergi ca un dictator. Sã nu te ruºinezi? Nu v-aşi simşit niciodatã ruºinaşi? N-aşi avut nicio noapte atât de aiurea, încât a doua zi dimineaşa sã nu vã puteşi privi în oglindã? Te speli pe dinşi ºi te uişi la tine: „Mizerabilule! Te cunosc, dar asta chiar a fost nasoalã. Stinge lumina ºi trage perdelele pânã cel puşin la ora :, ca sã te pot privi în ochi, mizerabilule!” Nu trebuie sã-şi fie ruºine de nimic. Asta este noua lume. O sugi în stânga ºi în dreapta.Lasă un răspuns