Stil FM-ZU Radio

Stil FM-ZU Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Taci din gurã ! Mi-a salvat viaşa. Eºti un ! Domnule Valentine ! Nu acum. Îmi pare rãu, ºtişi cine sunt ? Nu, nu ºtiu. Herbert Melliphant. Fiica dumitale este o foarte bunã prietenã a mea. Nu, nu este. Domnule, am ceva ce v-ar putea interesa. O piesã de tehnologie anticã. De foarte bunã calitate, producşie militarã. Aº vrea sã fiu promovat. La universitate, cu diploma de onoare. Pozişie ºi titlu Ai o piesã de tehnologie anticã ? Unde este ? Shrike mi-ai salvat viaşa. M-a dus înãuntru. Mie mi se pãrea cã este surd. ªtia cã eram slãbitã. Mãnâncã ! Trebuie sã mãnânci ! Li place sã colecteze lucruri. Lucruri stricate. Lucruri pe care ceilalşi le aruncã. Cred cã a vãzut în acele maºinãrii ciudate o reflexie a sinelui sãu. Unde îi este inima ? Nu are o inimã. E la fel ca mine. Cred cã undeva în adânc în interior a rãmas o amintire. O amintire dintr-o altã viaşa. Cred cã odatã avea o familie. Tu eºti tristã. Mereu eºti tristã. Hester Shaw. Inima ta este sfãrâmatã. Am sã îşi iau toatã durerea. Am sã te fac din nou la fel cum am fost refãcut ºi eu. Ai sã mã omori ? Pentru o scurtã perioadã de timp. Am fãcut o promisiune, cã am sã devin la fel ca el. Carnea mea fãcutã din oşel nervii din fire electrice mintea curãşatã de amintiri fãrã gânduri ºi fãrã sentimente. Fãrã nimic am sã fiu liberã. Dacã asta ai vrut, de ce ai plecat ? Pentru cã în urmã cu ºase luni la Londra s-a prãbuºit un pod terestru. Cel pe care Valentine a mers atunci când s-a cãsãtorit. Hester ! Asta este Asta este tristã mea poveste. Unde mergem ? Ai auzit de „Leagãnul Pisicii” ? „Leagãnul Pisicii” ? Credeam cã e un mit. Nu este un mit. A fost construit de primul locuitor al Londrei. ªtiu despre el de la niºte istorici, când toatã lumea a uitat de el. Ai întârziat. Doctore Pomeroy ! Au venit în aceastã dimineaşã, câşiva membrii din gildã inginerilor. Am încercat sã-i împiedic, dar nu s-au oprit. ªtiau ce cautã. Au ºters toate însemnãrile. Nu a fost folositã de mai bine de o mie de ani dupã ce a fost creatã. Perioade îndelungate de timp maºina a decriptat orice simbol. Ai grijã, Jane. Indiferent ce sã întâmplã în biserica aia, nu are nimic de-a face cu Dumnezeu.Lasă un răspuns