Plusz FM

Plusz FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Ei sunt ºefii mei. Îşi amintesc cã asta e Castilia, pânã la proba contrarie. ªi lui Gorka de ce nu i-ai spus nimic? Fiindcã n-am avut când. Sigur. Cum adicã? Voiam sã-i zic. Îi zic eu acum, nicio grijã. Gorka! Ce te-a apucat? Nu-mi place cum vorbeºti. Asta e Tellería ºi ar fi cazul sã respecşi regulile! Ce reguli? M-a strigat cineva? Tu sã taci! Tu sã taci! Tãceşi dracului odatã! Cetãşeni din Tellería, în calitate de primar, aº dori sã vã spun un lucru. ªi ceea ce vreau sã vã spun. e cã elveşienii ne vor. Suntem o prioritate pentru ei! Excelent. În trei luni, ne vom adapta la cultura lor. Nu e foarte complicat. Va trebui sã modificãm puşin gastronomia noastrã, sã ne adaptãm la programul lor ºi sã începem, puşin câte puşin, sã vorbim corect germana elveşianã. Detalii nesemnificative. Germana elveşianã? V-aşi vãitat de ani cã trebuia sã vorbişi basca, ºi n-o ºtie nimeni. Vorbeºte pentru tine. Eºti din Laredo. Din Colindres, netotule. Colindres, Laredo, Castro. Aparşin de Santander. Castro nu e basc? Ascultaşi-mã! Elveşienii vor sã trecem la sistemul lor juridic ºi administrativ. Uitaşi! E Bernabé! Parcã ar fi valetul de treflã. Cornul alpin e greu de cântat, dar te obiºnuieºti. Continuã, Antolín. Cetãşeni din Tellería, hai sã ne unim ca sã facem din Tellería al -lea canton! Bravo! Trãiascã Elveşia! Ura! ªCOALA DE LIMBà BASCà ªCOALA DE LIMBà ELVEŞIANà Willkommen in Tellstadt. Un mic oraº în inima Peninsulei Iberice, cu istorie, culturã ºi sentimente elveşiene. Venişi cu mine în aceastã cãlãtorie incredibilã prin mica Elveşie. Trãiesc în mica Elveşie Într-un loc numit Tellstadt Cu munşi ºi lai de jur împrejur Frumoase ca niºte cãrşi poºtale Unde s-a fãcut o descoperire Care ne va schimba istoria ªi ne apropie mai mult de Wilhelm Tell Vrem sã fim acum O parte a Elveşiei ªi-atunci o sã strigãm cu toşii Hai în Elveşia! Un loc idilic cu oameni paºnici ºi veseli, care încã îºi menşin tradişiile. O fi ea o micã Elveşie, dar are o inimã uriaºã! Aratã superb. O sã tai bucata asta când cad ºi îl postez. E deja. Germana elveşianã. Antolín o vorbeºte bine. Da. ªi ce frumos îi stã la costum! Nu.
Telefon: 0359-17 22 22
Email: [email protected]Lasă un răspuns