Radio Easy

Radio Easy Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Nu e de noi aici. Hai! Cui îi spui tu şicnit, bãºinosule? Şie ºi maicã-tii! Copilaºul meu nu e şicnit! Mamã, nu! Nu! Stai! Te rog, înceteazã! Ajunge, mamã! Terminaşi! Hai, Fer. Cincizeci, ca de obicei? Nu, azi îmi trebuie. altceva. Speed, coca, metamfetaminã, special K, ecstasy, . heroinã. Uºurel! Ia-o mai uºor. Marijuana? Poate mai târziu. Dar nu. E vorba de altceva. Vorbeºte cu ºeful. Nu poşi sã şii ãsta aici! Eºti ? Liniºteºte-te, unchiule! Detonatorul e sub control. Iker! Lua-te-ar dracii, Iker! Nu te juca cu asta. O cafeluşã? Dragã Yolanda, bursa de postdoctorat la Universitatea din Florenşa a fost APROBATÃ. Ar trebui sã dormim la Vitoria. Situaşia e cam ciudatã aici. Nu ºtiu cum îi suporşi pe ãºtia. Fer! Am obşinut bursa! Postdoctoratul la Florenşa! E fantastic, iubito! Nu eºti doar frumoasã, eºti ºi deºteaptã. Da! Dar ce-o sã fac? E în Florenşa, iar elveşienii mã vor la ei. E evident. Florenşa, Elveşia. Ce te mai gândeºti? Sã mergem acasã. Vom fi împreunã. Mã ajuşi. Am nevoie de tine mai mult ca niciodatã. Tu ai nevoie de mine? Nu. Adicã. Acum cã-mi merge bine. Şin mult la munca mea, ºtii? Pentru mine e clar. Nu te-ai amuzat destul cu inventarul ãsta? M-am amuzat? Da. Aºa şii tu la munca mea? Aºa? Aºa cum şii ºi la mine, nu? Asta nu e muncã. Haide, te uişi la niºte sfinşi în biserici! Scuteºte-mã. Vorbeºti serios? Yolanda. Pleacã. Iartã-mã. Carã-te! Eu. Pleacã odatã! Sã nu te mai vãd. S-a terminat! Mã alungi? Da. M-am sãturat. Bine. Sã ºtii cã ai fost mereu impulsivã! ªi sã nu te mai vãd vreodatã! ! Drace, Nathalie, m-ai speriat. Vrei sã mã omori? Asta e tot? Da, hai. Bine. Dar sã-mi spui cum au aflat. Ce cautã Nathalie aici? Mi-a zis cã iese cu tine. Cu mine? Eu ºtiam cã tu vii cu mine. Trebuia sã-i pun lesã. Haide! , e încuiat. Cum intrãm? Cu cheia! N-am fost degeaba bãiat de altar ºapte ani. Haide! GORKA: O sã-mi lipseºti mâine, când vin elveşienii. YOLANDA: Rãmân. Ne vedem mâine. ªi Fernando? S-a terminat. În plus, am câºtigat bursa la Florenşa. Nu ºtiu ce sã fac. Florenşa, Elveşia. Te-aº urma oriunde. Vrei sã vii cu mine? Gata. Antolín, e ora de culcare. Nu. Mâine e o zi mare.
Telefon: +40 740 352 522
Email: [email protected]Lasă un răspuns