Radio Golden

Radio Golden Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Jumãtate pentru primãrie, jumãtate pentru bisericã. ªi Gorka ºtie? Gorka? I-o fi zis Nathalie, acum cã sunt iar împreunã. Sunt împreunã? Da. Bine. Trebuie sã. Plec. Bine. Pa! Pa! Ce cauşi cu Añíbarro? Cuplul momentului! Ai obşinut ce-ai vrut. Te ocupi cu sgerea de capital, Añíbarro? Acum, cã vom fi elveşieni, n-ar trebui sã fie invers? Du-te dracu’, Intxausti. Eºti mai decât taicã-tãu. Asta vã trage pe amândoi pe sfoarã, ºi habar n-aveşi. Ce fraier! Şi-ai pierdut complet minşile. Da, da. Pa, Nathalie. Unde te duci? Înãuntru. Nu. Nu? Ascultã, Nathalie. Nu ºtiu ce se va întâmpla de-acum. Pentru ce a zis Añíbarro? Nu! Mã doare-n de ce spune Añíbarro. Nathalie, ºtii bine cã mi-ai plãcut mereu. ªi şin enorm la tine. Dar. Îşi place Yolanda. Eºti îndrãgostit de ea? Da. Drace! M-aşi speriat! Ce dracu’ faceşi? Ce cãutaşi împreunã? Nu vã suferişi. Vreşi sã aruncaşi în aer mormântul lui Wilhelm Tell jr. V-aşi şicnit? Doar asta vor elveşienii. Îi doare în cot de tot restul. Fãrã mausoleul fiului lui Wilhelm Tell, ce ar putea sã-i intereseze de-aici? Nimic. Nimic. Nu. Eu m-am liniºtit acum ºi nu vreau necazuri. ªi de ce n-o faceşi voi? Nu, acum sunt. concentrat pe muncã. Sunt într-o fazã creativã intensã. Nu pot. ªi acum? Voiam s-o vând centrului cultural din Apamonasterio! Dã-o în mã-sa de sculpturã! Gândeºte-te la lupta pentru Euskadi. ªi pentru Spania. Nu uita. Bine. Nu pot sã-i fac asta lui Nathalie. Ce anume? S-o trãdez, acum cã ieºim împreunã. O sã fim din aceeaºi familie, Revuelta! Uitã de fiicã-mea. Iese cu Gorka. Nu poate sã iasã cu Gorka. Gorka iese cu Yolanda. Anamari le zice tuturor cã-s iar împreunã. ªi cã s-au cuplat asearã, la el acasã. S-au cuplat? Acum aratã mai bine. Bine. Mã bag. Antolín! O clipã. Nici n-o sã întreb. Dle primar. Preºedinte al cantonului. Nu te miºca. Am vorbit cu Heidi. Vor sã anticipeze. Elveşienii vin peste o sãptãmânã, pentru legalizarea procedurii. O sãptãmânã? Nu aºa era vorba. Guvernul spaniol refuzã sã negocieze. Sunt siguri ºi vor sã vinã imediat. Drace! Imediat? Cum „imediat”? Germana mea elveşianã ºchioapãtã. Ar fi trebuit sã alegem retoromana. N-o ºtie nimeni.
Email: [email protected]Lasă un răspuns