Radio Romania International

Radio Romania International Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Da. Auzişi, pãrinte Anselmo? N-o sã credeşi. Am fost la Peio Etxeberria, ºi nu mai vrea sã vinã aici. Aşi bãgat frica în el. Da, a zis cã l-aşi ameninşat. Eu? Cu o puºcã Mauser. Cu ce l-am ameninşat? Un Mouser? Cu o puºcã Mauser. Nu ºtiu ce e Mounser ãsta. Nu, arheologul ãla trebuie sã acopere sãpãturile, sã nu mai cadã lumea în ele. Ne aºteaptã friptura lui Anamari. Venişi! Uite friptura. Aratã delicios. Poftã bunã! Îmi dai pâinea? Sigur. ªi cartofi. Fã loc pentru ardei. Pãrinte Anselmo, nu spuneşi rugãciunea? În numele Tatãlui, al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. Mâncaşi! Nu mai e bunã rece. Hai! Vreşi puşin? Doar puşin. Hai. Ajunge. Mersi. Nu-şi place carnea? Mie? Nu mãnânc carne. Sunt veganã. Frate! Îşi fac o salatã. Nu. E în bucãtãrie. O aduc eu. Nu, ia loc, scumpo. Mã duc eu. Dar. Nu-i nimic. Pot sã mãnânc ardei ºi cartofi. Aveşi quinoa? Uite salata. Poftim! Mulşumesc. Mulşumesc. Nathalie, şie îşi place carnea, nu? Nu ºtiu cum faci de arãşi aºa de bine. E delicios totul, Anamari. Ca de obicei. Mi-era dor sã stãm cu toşii la masã. Trebuie sã vorbim de sepulcru. Da, dragule. Ce-aşi gãsit în sanctuar? Mormântul fiului lui Wilhelm Tell. Care fura de la bogaşi ºi dãdea sãracilor? Ãla era Robin Hood, mamã. Vai! Wilhelm Tell, Robin Hood. Tot aia. Scuzaşi-mã. Antolín, înveseleºte-te. E o descoperire importantã pentru oraº. Mã intereseazã sã rezolv probleme reale, nu sã mã ocup de ii. Plugul pentru zãpadã, liceul, staşia de amplificare. Tatã, ascultã-mã. Documentul gãsit în criptã zice . cã Tellería poate fi elveşianã. Asta ne lipsea! Dupã eºecul cu bascii? E altceva acum. Yolanda, explicã-i tu. Poate fi. Antolín, bãiatul are dreptate. Ne-am dus la Peio Etxeberria. Mi-e silã de el. Paleontologul? E un domn de treabã. Mamã, e paleograf. Paleograf ºi arheolog. O sã ne explice totul mâine, la primãrie, Antolín. Ãsta e documentul. E perfect legal. Nu existã dovezi cã ar fi fost revocat pânã acum. Înseamnã cã Tellería este, în toate privinşele, . un canton elveşian. Elveşian? Deci putem cere anexarea la Elveşia? Exact. Poftim? Hai sã ne gândim puşin. Am încercat toatã viaşa sã fim basci.Lasă un răspuns