Radio Hit

Radio Hit Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Atunci sunt câini? Nu sunt nici copii, nici câini, aici! Nu? Nu. Noapte bunã. Noapte bunã. A urmãrit umbrele care se miºcau cu repeziciune ºi a ajuns pe un câmp întins unde un conac pãrãsit se înãlşa printre copacii seculari. Aici, în singurãtate, doar în compania celor douã fete ale sale ºi ale câtorva servitori, trãia omul care a ieºit în calea lui Allan Gray mai devreme, la han. Rana aproape cã s-a vindecat. Sângele! Sângele! Nu te duce sã te culci pânã nu vine doctorul! Deschideşi! Mai repede! Mai repede! Pentru numele lui Dumnezeu, mai repede! Vin acum. Ce s-a întâmplat? Ce este? Repede, încearcã sã-l omoare! Cealaltã uºã! Jeanne, aprinde lampa în bibliotecã! Iar tu rãmâi cu Giséle, ai auzit? A murit? Da. Nu staşi aici, cu noi, dacã vã rugãm? Unde se duce? La polişie. VA FI DESCHIS DUPà MOARTEA MEA POVESTEA STRANIE A VAMPIRILOR de Paul Bonnat Poveºtile din multe veai ºi şinuturi istorisesc despre demoni cumplişi numişi vampiri. Aceºtia sunt trupurile ºi sufletele celor morşi, ale cãror fapte cumplite din timpul vieşii îi împiedicã sã se odihneascã în morminte. Sub strãlucirea razelor de lunã plinã, se ridicã din mormintele lor ca sã sugã sângele copiilor ºi al tinerilor, prelungindu-ºi, astfel, existenşa lor întunecatã. Prinşul Întunericului este aliatul lor care le împrumutã puteri supranaturale asupra celor vii ºi a celor morşi. Pe timpul nopşii, aceste creaturi ale abisului bântuie casele celor vii, rãspândind moarte ºi ruinã. Victima unui vampir este sortitã sã piarã fãrã nicio speranşã. O ranã la gât, asemãnãtoare cu muºcãtura de ºobolan sau de pisicã, este semnul damnãrii. Nici mãcar medicina. Léone! Unde? Acolo, afarã! Repede! Léone! Léone! Repede! Léone! Exact ca o plagã, desfãtarea vampirului infecteazã victima care se chinuie între setea de sânge ºi o repulsie disperatã faşã de aceastã poftã. Tânãrul inocent devine la rândul lui un vampir ºi cautã sã se repeadã asupra celor mai apropiate ºi dragi persoane. Familii întregi, sate întregi chiar, sunt, astfel, târâte sub blestem. De-aº muri! Nu, Léone. ªtiu. Sunt pierdutã. Sunt blestematã. Vã rog.Lasă un răspuns