Radio Stil Romania

BASLIK Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Cred cã e pe moarte. N-aşi auzit un şipãt? Venişi! S-a întors trãsura! A adormit. Doamne, Dumnezeule! Ce-i asta? Aşi vãzut? Sânge. Stafiile ucigaºilor executaşi sunt în slujba lor, dar ºi cei vii pot cãdea uºor sub stãpânirea lor înfiorãtoare. O poveste din Ungaria vorbeºte despre un doctor de la şarã care, vânzându-ºi sufletul Celui Rãu, a devenit sluga unui vampir ºi, astfel, o unealtã la comiterea unui ºir de crime odioase din regiune. Bunã seara, domnule doctor. Bunã seara. Ei? Cum se simte? Deloc bine. Cum aºa? Am gãsit-o afarã, întinsã pe jos. Ei bine, sã mergem s-o vedem! Mai are încã unul din semnele acelea pe gât. O sã ne uitãm îndatã. Bunã seara. Bunã seara. Vino cu mine. Rãmâi aici, jos! Se simte foarte rãu. Pulsul? Slab. Poate fi vindecatã? Poate. Dar are nevoie de sânge. Trebuie sã fie sânge de om. Sunteşi de acord sã-i daşi din sângele dumneavoastrã? Venişi, tinere. Am sã vã iau puşin sânge. De ce doctorul vine întotdeauna noaptea? Odatã ce vampirul câºtigã controlul absolut asupra victimei sale, cautã sã-ºi împingã victima sã se sinucidã, predând în felul acesta Celui Rãu sufletul ei. Cel care îºi ia singur viaşa e pierdut pentru veºnicie. Pentru el, porşile de aur ale Cerului sunt închise. Pentru el, orice speranşã e pierdutã. Sorã. Vino puşin aici. Acum poşi sã te duci la culcare. M-ai auzit? Cine poate afla taina vieşii ºi a morşii sau pãtrunde secretele întunecate ºi ascunse de lumina zilei? Pe cât de ciudatã este existenşa unui vampir, pe atât de straniu este modul în care acesta moare. Aceºti morşi care nu-ºi pot gãsi pacea, trebuie sã fie uciºi pentru ca omenirea chinuitã sã fie scãpatã din ghearele lor. Mai multe mãnãstiri ºi biblioteci deşin în arhivele lor secrete. Domnule doctor! Ce s-a întâmplat? Pierd sânge. ii! Sângele dumneavoastrã e aici! .istorisesc cum vampirii au fost fãcuşi inofensivi în multe regiuni. În satul Kisilova, bântuit în urmã cu o generaşie de un vampir care a luat chipul unei femei, s-a utilizat urmãtorul procedeu: Mormântul a fost deschis în zori, iar bãtrâna a fost gãsitã întinsã, ca ºi când ar fi dormit.
Telefon: 0754767484  
Email: [email protected]  



Lasă un răspuns