Glasul Nordului

Glasul Nordului Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Şi l-am adus ºi s-a rãcit. Voiai sã şi-l încãlzesc cu boaºele? Ce dracu’ ai zis? Ce-ai spus, târfã? Ai boaºe? Hei! Yankeule! Du-te dracu’ ºi tu! Zi, pãmpãlãule! Ascultã, javrã! ªtiri de ultimã orã: s-a confirmat! Managerul cazinoului Dorado, dl Ignacio Barraza, a decedat. Regretãm aceastã veste tristã ºi transmitem sincere condoleanşe. Alte ºtiri. Guvernatorul a programat o conferinşã de presã. Da? Gándara! Eºti la cazãrmi? Am trecut sã dau raportul. Stai acolo. Trebuie sã-şi spun ceva. Proorul ºi Contra lucreazã împreunã. Îşi spun mai târziu, ai rãbdare. Va fi un atac direct. Nici aerian, nici la sol. Sunt niºte depozite abandonate. Nu va fi nimeni acolo. Haideşi, nenorocişilor! Haideşi! Miºcaşi-vã, javrelor! Atenşie, javrelor! Apãraşi-vã! Un duºman demn de mila ta trebuie sã te respecte, sã-şi aprecieze demnitatea ºi sã ºtie cã poate sã te omoare. Gándara! Sã vorbim! Bine. Doar ce-am fost la închisoare. Îşi aminteºti când am. Dar azi nu arãtãm milã. Alertã maximã, javrelor! Continuaşi! Sunt terminaşi! Foc! Subtitrare: Retail Subtitrare descarcata de pe www.RegieLive.ro Portalul Studentesc Nr. in Romania ºi a-i urmãri prin satelit. O nimica toatã. Nu-i rãu. Le vom afla planurile ºi. Oamenii mei sunt acolo. Îi vãd pe toşi ºi înfrunt duºmanul. Ai nevoie de ajutor, agent? Cãpitane Ramirez! Da, dle! Misiunea e criticã pentru instituşia noastrã. Nu vã faceşi griji, dle Viceamiral. Suntem conºtienşi de asta ºi vom fi foarte atenşi. Ticãloºii ãºtia sunt dezertori, niºte porci. Da. E greu de uitat. ªtii ce le facem dezertorilor. Haide! Uite alarma, pungaº mic! Prinde-l! Nu. Ce nebunie! Ce-a fost aia? Floare la ureche! Frumoasã apãrare. Mai încet, bãiete! Nu! Salut, javrelor! Ce faceşi? ! Drace! Cine eºti ºi unde e Yankeul? Parcã eºti iubitul unei Kardashian. Du-te dracu’! Ce cãmaºã de gay şi-a dat Chuy Torres? Bunã asta! Nu mai râdeşi ºi treceşi la treabã! Gata! Bine. Aşi gãsit ceva? Clar! Am gãsit maºinile de care ai zis. Sunt în zona aia. Bãieşii noºtri le-au pus urmãritoare. ŞINTà LOCALIZATà Ce s-a întâmplat? Aşi gãsit-o? Am cãutat peste tot, nu e nicãieri. Mai cãutaşi!
Email: [email protected]  Lasă un răspuns