RTV Diamant

RTV Diamant Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Când au dat legile împotriva spionilor ? Tu ºi ceilalşi pescari japonezi v-aşi înregistrat bãrcile. O formalitate. Tu n-ai înregistrat-o. Eram la pescuit. Pentru tine ! În Mexic ! Atâta motorinã pentru submarinele împãratului. Nu sunt spion ! E natural sã-i ajuşi pe ai tãi, dar. „Dacã ai îndoieli, raporteazã.” ªtii cã iubesc şara asta ! Nu sunt spion ! Probabil. Nu mã face sã fiu ticãlosul care raporteazã aºa ceva. La ce te gândeºti ? Hei. N-am apucat sã-şi spun. Mulşumesc cã mi-ai salvat viaşa. Îşi sunt recunoscãtor. Eram cu Amy. De ce nu m-ai aºteptat ? Nu aveai ce face. Nu mai spune asta ! Oamenii nu mai gândesc aºa. Putem face ceva. Nu-l poşi lãsa pe Grichuck sã te forşeze. E maºina ta ! Eºti proprietarul ! Fii bãrbat ! În Japonia. Tata nu avea nici mãcar un bou. Eu trãgeam la cãruşã. Am venit aici. Voiam doar un automobil. O maºinã care sã mã plimbe. A durat de ani, dar am luat-o. ªi ce dacã mi-au luat-o ? Eu sunt acelaºi om. Omul care a câºtigat un Packard. Nu-mi spune cum sã fiu bãrbat ! Bãiete. Bunã ziua, Furuya-san. Fiul tãu a mâncat ? Delicios ! Ce faci ? Purificare. ãş casa ! Casa nu e bântuitã ! Spiritele sunt aici. Nu am avut nevoie de protecşie ! Nu am nevoie nici acum ! Ieºi afarã ! Pânã la Crãciunul viitor. O sã ai un Cadillac. Dacã trãim pânã atunci. Furuya-san. Îmi cer scuze pentru Asako. ªtii cum sunt soşiile. Mãcar tu ai una. Mã duc la baie. Furuya-san ! Stai ! E Gene Autry sau Roy Rogers ? Autry. Autry ! Am vãzut „Down Mexico Way”. L-a vãzui cineva ? Dacã ne întreabã ai noºtri cum a fost filmul. Gene ºi Smiley cântã urmãresc niºte rãufãcãtori ºi totul se terminã cu o petrecere. Apropo de bãtrâni. Sã bem ! Pentru Furuya. S-ar putea sã nu mai vadã. Furuya ! Duhurile atacã din nou ! Nenorocitul ãla chiar merita. A orbit dupã ce i-a murit nevasta. Nu vã sperie ? Haide, Chet ! Calmeazã-te ! Walt pleacã. Ultima ºansã sã prinzi ceva, Walt. Ultima ? Prima ! Liniºte ! Vine ! V-am oferit reducere pentru albi. Nu mã faceşi de râs ! Stegar Harris. Drã Antoinette. Bãieşi, ea e ºefa. O sã aibã grijã de noi. Am cele mai bune fete pentru voi. Doamnelor ? Au venit domnii. Mamã !
Telefon: 0770117583  
Email: [email protected]  Lasă un răspuns