Radio Amy Manele

Radio Amy Manele Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

De ce nu eºti deloc nervos? Sunt obiºnuit cu astfel de situaşii. Şi-am spus sã faci liniºte, nu? Acum ce e? Fiul meu! Al tãu? Închide uºa maºinii! Eu sunt! Dã-mi arma! E în buzunarul de la geacã. Ajutor! Te-am prins! Stai pe loc! Stai pe loc! Stai calm! Dã-mi arma. Stai calm! Stai la distanşã! Hai. Dã-mi arma! Eu sunt! Eºti în regulã? Unde sunt ei? I-ai speriat cu împuºcãtura aceea. Trebuie sã plecãm de aici, tipii ãia sunt serioºi. Atunci cine a fost tipul de la mine din casã? ªi el voia sã te omoare. Dar ei sunt profesioniºti. Acum înşeleg de ce ai nervi. Intrã în maºinã. Plângi?! Cum a putut Chu Tu sã-mi facã una ca asta. Nu se poate sã fii atât de naivã. ªeful tãu e în stare de orice. Nu poate sã te cheme în instanşã! Ce sã fac atunci? Ar trebui sã spui judecãtorului totul ca sã îl poatã trimite pe Chu la închisoare, apoi vei fi în siguranşã. Ce sã îi spun judecãtorului? În ce afaceri e implicat Chu Tu, care îi sunt legãturile, cine sunt dealerii. De ce înregistrezi asta? E pentru mine. Cât timp ai lucrat pentru el? Patru ani. E un prieten de familie. Îi dãdea mamei mele bani sã îmi cumpere mâncare. Acum îl ajuşi sã vândã droguri. Nu ºtiu prea multe. Îmi poşi spune totuºi ceea ce ºtii. Dacã îşi mai aminteºti altceva, nu uita sã îmi spui. Ai destul dovezi pentru a-l acuza? Asta rãmâne de competenşa şii. Ceea ce mi-ai spus e foarte folositor. Intrã. Stai sã aprind lumina. Sunt May. Aproape am uitat cã azi e ziua mea. Eºti în regulã? Lasã-mã sã vã fac cunoºtinşã, ea e domniºoara Fong. Sã mergem. Eºti în regulã? Sunt bine. May! Au plecat cu toşii? Ce rapid! E numai vina mea. A vrut sã-şi facã o surprizã, dar m-ai adus aici. ªi sunt îmbrãcatã astfel. Normal cã e supãratã. ªi eu sunt supãrat. Nici mãcar nu am avut ºansa sã îi explic. A aruncat tortul pe mine! Nu voi rãspunde dacã sunã sã îºi cearã scuze. Mã îndoiesc cã o va face. ªtiam cã se va întoarce! De ce eºti atât de vesel? Am vãzut-o pe May. Ce e? M-a vãzut cu martorul nostru. Mã duc sã îi explic. Nu e nevoie. Spune-i sã se potoleascã. De ce trebuie sã explic totul tuturor? M-am sãturat de aºa ceva. Vrei niºte tort?Lasă un răspuns