Radio Domeldo Live

Radio Domeldo Live Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

N-ar trebui sã mã întrebaşi pe mine. Ai spus cã ai fugit în josul dealului sã opreºti autobuzul. Autobuzul a fost mereu în raza ta vizualã? Da. De ce ai ezitat? Mã gândeam. Ai îndoieli?! Obiectez! Nu-i puneşi astfel de întrebãri. Reformuleazã întrebarea. Cât şi-a luat sã merg în josul dealului? ªi a fost autobuzul mereu în raza ta vizualã? Pentru o vreme privirea mi-a fost blocatã de cãtre deal. Se poate ca un alt autobuz sã-l fi depãºit pe primul în acel moment? A fost un singur autobuz! Minşi! Se susşine! Apãrarea ar trebui sã-ºi reformuleze întrebarea. Se poate sã fi greºit? Nu! Sunt patru rute de autobuz diferite pe drumul acela. Pe douã din rute, autobuzele trec pe acolo la fiecare cinci minute. Pe celelalte douã, autobuzele trec pe acolo la fiecare ºase minute. Aºa cã de autobuze trec pe acel drum în fiecare orã. Asta înseamnã mai mult de un autobuz pe minut. ªi ce? Cât şi-a luat sã cobori de pe deal? În jur de douã minute. Mai exact? Douã minute ºi jumãtate. Aºa cã cel puşin opt sau nouã autobuze se poate sã fi trecut pe acolo. Dar ai spus cã a fost unul singur. Eu zic cã minşi. Nu ºtii cã autobuzele mereu întârzie? În regulã. Sã zicem cã te cred. Sã zicem cã era un singur autobuz ºi îl puteai vedea mereu. Care parte îşi era clar vizibilã? Corpul. Cât de mult din corp? Tot corpul! Minşi! Ce face? Puteai vedea doar o parte a autobuzului. Cel mult jumãtate din el. Nu puteai vedea cealaltã jumãtate. Am dreptate? Da. ªi orice s-ar fi putut întâmpla pe partea pe care nu o puteai vedea. Da. Aºa cã dacã cineva ar fi sãrit, nu l-ai fi putut vedea, nu-i aºa? Nu. Vorbeºte mai tare. Eu aº fi putut sãri, el nu. Doar rãspunde la întrebare. Vorbesc serios! Încearcã tu sã sari dintr-un autobuz în miºcare! Controleazã-te! Dacã nu e el, de ce m-a mituit? De ce ar face aºa ceva? Mi-a oferit bani ca sã îl las sã plece. Dacã erai tu ºi cineva ar fi îndreptat o armã spre tine, Ce ai fi fãcut? Obiectez! Se respinge! Rãspunde-i! I-aº fi dat toşi banii. Asta i s-a întâmplat clientului meu. Am dreptate? Nu, deja m-am identificat. Sunt multe cazuri în care infractorii se dau drept polişiºti.Lasă un răspuns