Radio Ekklesia

Radio Ekklesia Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Atunci ce zici de ceva de bãut? Suc de portocale, te rog! Serveºte-te! Locuieºti singur? E prea mare, m-ar închide pentru corupşie. Îl închiriez cu un prieten. Iar el e plecat. Îmi pare rãu. Iubita ta era furioasã când m-a vãzut. Nu-şi face griji. Îmi fãceam datoria. Haide! Intrã! Vei fi bine. Eu plec. Ne mai vedem! Sunt doar un polişist acum. Dar aº putea sã devin un star de cinema ºi sã fiu obligat sã sãrut femeile cu pasiune. Ce ar face atunci? Te iubeºte, aºa cã e geloasã. Îi voi explica. Pentru ce? Nu mã va înşelege niciodatã. Nu o sã îi spui ceva drãguş? Nici gând! Dacã m-aº apuca de vorbe dulci, aº avea un milion de fete. O iubeºti mult, nu-i aºa? Sã fiu cinstit, chiar o iubesc mult! Dar a o iubi e una, a-mi cere scuze e alta. Când ajunge acasã, va suna ea sã-ºi cearã scuze. Ce risipã de mâncare! Am dreptate? De-abia aºtepta sã mã sune. Alo. Alo? E prietena ta. Ea e. Plânge! Nu mai plânge. Nu ar trebui sã mã umileºti în vãzul lumii. Ce?! Dacã eram cu un bãrbat, ai fi crezut cã sunt homo. Eºti atât de pueril! Controleazã-te! Lasã-mã sã îi explic eu. Nu e nevoie! Controleazã-te! Ar trebui sã dai dovadã de respect. Nu mai plânge. Vorbim mai târziu. E timpul sã o învãş o lecşie. Când s-a întors? Imediat ce ai intrat la duº. Deci a auzit totul? Telefonul?! Nu din nou! May! Lasã-mã sã îşi explic. Ea e martorul nostru, treaba mea e sã o protejez. Sunt supãratã pentru ceea ce ai zis! Glumeam. Nu te supãra. De ce eºti nervoasã? De ce? Tocmai m-ai insultat în faşa ei. Cum îndrãzneºti?! Pleacã! Te rog ascultã-mã! May! May. Eºti în regulã? Nu! Eºti fericit acum?! M-ai rãnit. Sigur cã nu. Nu am vrut sã fac asta! Pantoful tãu. Poftim, pune-l. Pleacã! May, te rog, ascultã-mã! Nu, nu vreau! Nu fi copilãroasã. Vrei sã mã asculşi? Dã-mi drumul. Ai grijã! Te urãsc! Unde e? I-am acceptat scuzele ºi a plecat acasã. Tu! A durut? Ce am fãcut? M-ai înghiontit! O spargi! Nu împinge prea tare! Ce chestie urâtã! Pleacã! E singura pe care o am. S-a stricat. M-ai udat tot! Lasã-mã sã te ºterg. Te rog, nu mai vreau! Nu! Nu acolo, aici. Aici?! Fii tandru! A durut! Canapeaua e tare, nu e foarte confortabilã.Lasă un răspuns