RadioPrahova

RadioPrahova Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Sã mergem la culcare acum. Sã mergem la culcare. Eu unde pot sã dorm? În patul meu. ªi tu? Lângã tine. Eºti aºa de protector. E excitant! Mã duc la culcare. Nu mã trezi. Femeile sunt ciudate! Alo? Ka-kui? Aºteaptã! E la telefon. Ai întârziat. Te aºteptam! Nu e aici. ªtiu cã tu eºti. Repede! Adu martorul aici. Care era treaba ta în ziua aceea? Supravegheam adãposturile din spatele sitului. Suspecşii încercau sã scape ºi am arestat doi dintre ei. Mulşumesc! Pot sã îi pun martorului o întrebare? Inspectore Kim, ai spus cã ai vãzut suspecşii fugind. Au trecut prin faşa ta pe rând? Sau ai avut vreun dispozitiv special care sã-şi permitã sã îi vezi fugind în acelaºi timp? Obiectez! Obiectez! Întrebarea se leagã de vorbele martorului. Se respinge! Mulşumesc! Nu mai am întrebãri! Urmãtorul martor. Ãla e locul meu. Mã grãbesc! Vreau locul acela! Reuºitã parcare, totuºi. Ce?! A plecat? Ce ai pus la cale? Acum ce e? Am putea pierde. Nu ºtiu. Vom pierde. Cum poşi fi atât de sigur cã unul din suspecşii fugari era clientul meu? Avea aceleaºi haine. Cu alte cuvinte, nu ai avut un unghi bun pentru a vedea faşa suspectului. Aº spune cã nu. Nu vezi la distanşã? Ba da. Bine. Nu mai am întrebãri. Urmãtorul martor. Jur sã spun adevãrul. Eram la adãposturi pentru operaşiune. Primul, al doilea, al treilea ºi al patrulea inculpat au deschis focul. I-am vãzut cum au urcat într-un autobuz. Aºa cã am luat o stãturã peste deal. Un cetãşean m-a ajutat sã opresc autobuzul cu maºina lui. Dupã ce s-a oprit autobuzul, l-am arestat pe primul inculpat. A încercat sã mã mituiascã, dar am refuzat. A fost foarte edificator. Mulşumesc! Ai fost la adãpost. La ce orã era asta? În jur de ºase dimineaşa. La ce orã mai exact? :. Sã zicem ºase. În decembrie în Hong Kong, rãsãritul e la :. ªtiai asta? Nu ºtiam. E adevãrat? Nu ºtiu. ªtii zicala „Întuneric înainte de zori”? Nu, nu o ºtiu. Zicala spune cã e întuneric înainte de rãsãritul soarelui. S-ar putea sã fi auzit de ea. În regulã. Dacã nu era multã luminã, sã credem cã l-ai vãzut într-adevãr pe clientul meu? Credeşi ce vreşi. Eu l-am vãzut. E treaba voastrã.
Telefon: 0244 595 017  
Email: [email protected]  Lasă un răspuns