Radio Club Mix

Radio Club Mix Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

din Hong Kong, ai devenit foarte celebru în rândul oamenilor. Vrei sã împãrtãºeºti aceastã experienşã deosebitã cu noi? Succesul acestei operaşiuni s-a datorat muncii în echipã. Eu am fost doar o parte a acesteia. Am fost foarte bine pregãtişi pentru operaşiune. Ce face ca departamentul tãu sã fie atât de special în rândul polişiei? Ca sã fii unul din noi, trebuie sã fii puternic, alert, deºtept ºi. ªefu’. Ce e?! Poza lui e peste tot în ziare ºi reviste. ªi a câºtigat Polişist ajos Aresteazã Lordul Drogurilor iar sursa noastrã din Thailanda ºi-a terminat stocul. Ce? Sunt nebuni? Au vândut totul Unchiului Joe. Vor bani gheaşã. ªefu’, domnul Cheung e aici. Te rog intrã. Domnule Chu, am primit cecul tãu, mulşumesc mult! Eu ar trebui sã-şi mulşumesc! Cum e cazul meu acum? Toate dovezile trebuie sã rãmânã în instanşã pânã când se terminã cazul. Ce include asta? Paºaportul ºi contul din bancã. Nu le poşi folosi acum. Dacã eºti gãsit vinovat, bunurile tale vor fi confiscate. ªi în plus, ticãloºii m-ar putea trimite la închisoare. Un telefon pentru tine, ºefu’. Scuzã-mã! Salina. E plictisitor aici. Vreau sã mã duc în altã parte. Nu încã. Pot sã vin sã te vãd? Nu acum. Ar trebui sã rãmâi acolo unde eºti. Te cautã polişia. Plãnuiesc o cãlãtorie în Europa pentru tine. Odatã acolo, vei fi bine. Trebuie doar sã aºtepşi. E spre binele tãu. Unde eram? Am fost norocoºi sã te scoatem pe cauşiune. Ar fi fost altfel dacã ar fi gãsit-o pe Salina. Mã îndoiesc cã o vor putea gãsi vreodatã. Foarte bine. Trebuie sã plec. Ne mai vedem. Pa. Avocatul tãu are dreptate. Salina e o problemã mare. Nu o poşi ascunde la nesfârºit. Adevãrat. Ochi de ªarpe spune cã polişistul acela o cautã pe Salina peste tot. Ar trebui sã o trimitem în strãinãtate. Cu un bilet dus. Hai sã-l folosim pe polişistul acela s-o omorâm pe Salina. Fii sensibil. Tipele ca ea nu sunt greu de prins. Inspectorul Man vrea sã te vadã. Spune-i sã intre. Tu l-ai plãtit, nu-i aºa? Da, aºa e. Dar el spune cã vrea sã se retragã ºi sã înceapã o afacere. Ce înseamnã asta? Mai vrea bani! Pe aici, inspectore Man. Bunã! Bunã. Ia loc. Sunt bine.elecLasă un răspuns