Radio Trinitas (București)

Radio Trinitas (București) Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Lui îi pasã doar de rezultate. ªi foloseºte trui murdare pentru a-l prinde pe Chu Tu ºi ideea aceea proasta de a-l proteja pe martor. Atât de uºor?! Trebuie doar sã deschizi gura ºi noi ne riscãm vieşile! Ka-kui! Taci! Ai fost promovat pe spatele nostru. Te-ai gândit vreodatã la noi? Dacã moare vreunul din noi, trebuie doar sã întocmeºti un raport ºi sã vii la înmormântare. ªi noi avem familii. Dacã nu eram noi, nu ai fi avut biroul ãsta ºi toate celelalte! Ka-kui. Pleacã! Apropie-te ºi îi zbor capul! Ka-kui, nu face asta! Deschide uºa! Nu miºca! Nu mã împinge! Dã-te înapoi! Nu-şi face griji pentru mine. ªtiu ce fac! Ka-kui îl şine ostatic pe director! Ce? Calmeazã-te! Stai calm! Ka-kui, calmeazã-te. Rãmâi acolo! Ka-kui, calmeazã-te. Hai sã vorbim despre asta. Nu veni încoace. Nu face asta. Hai sã vorbim. O rezolvãm noi cumva. Pune mâinile pe masã. Acum! Eºti . Predã-te înainte sã fie prea târziu! Te ajutãm noi. Calmeazã-te! Ai încredere în noi! O rezolvãm noi cumva. Am încredere în toşi, dar nu mã pot baza pe voi. Îşi înrãutãşeºti situaşia! Opreºte-te! Nu miºca! Ka-kui. Nu-l împinge! Nu-l împinge. Cheamã lunetiºtii. Alerteazã toate unitãşile. Uºurel! Ka-kui! Intrã! Ka-kui! Pleacã. Lasã-i sã plece. Nu te duce dupã ei! E mai important sã-l şii pe director în siguranşã. Unde mergem? Opreºte. Ieºi. Nu aº fi tras chiar dacã ai fi fugit. Nu ºtiu cum sã te ajut, dar vei avea un avans. O sã înceapã sã te vâneze dupã ce mai voi întoarce. O sã pun mâna pe Chu Tu înainte sã mã prindã oamenii tãi. Ai grijã! Mulşumesc, domnule. Nimeni nu ºtie unde e acest Salina. Hai sã luãm niºte fete ºi sã ne distrãm. Nu şi-am înscenat-o eu, inspectore Chan! Nu am fost eu. N-am avut niciun amestec! E pentru tine. O iau atunci. Sunt lihnit. ªefu’, am auzit cã polişistul ãla fuge. Nu a fost arestat? A fugit! Are tupeu! Trebuia sã-l fi omorât, odatã pentru totdeauna. Unde e Salina? Mad Wing ºi Ochi de ªarpe o cautã. N-am primit nicio veste de la ei. Salina ar putea fi cu polişistul acela. Care-i treaba, ºefu? Cineva îmi furã din date. Cine e? Trebuie sã fie Salina. Doar ea ºtie parola. Du-te dupã ea.Lasă un răspuns